A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 10631

< Block 10630 Block 10632 >


Header

Hash 40f51d65a305f0388c6cfe812ea1b9550b770eb16fd8c5ae7f479ed590ef937a
Proof of Work SHA-3
Height 10631
Version 0
Timestamp 2024-05-18 19:09:09
Previous Hash a1b7d1394c04c1680139d6085005d6488faf2f79f540d6c4641d2c714469e28c
Nonce 7912873183681454147
Output Merkle Root 1ea5611a874fb21f4cb05b0f13fa9bdf5a8b1a8a38195797571eeeb49964d5d7
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 21cecf1c4d9b0f5bea2e646ebc40e320b9e9f287e0b7b7ecd95510dbbfd03e85
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 10645
Output MMR Size 7466
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
10991
Commitment
5a3bd55a766fcdcfc303aca24c1f7120d6220a28289a19ace0880d832a87030a
Hash
e164312a02d729059ee3d53f026f3ff4dcfbf33114bb8ef361d5f6242f903c1d
Script
PUSH_PUBKEY 044941fa8fc58189fd2f81d9811392f2a8e5134283a50eda18d079d34e9e3470
DROP
PUSH_PUBKEY 76caa413ed63b03afcb5f4e59bfd264e55e55280f0887d5ff3c8a92f149ff246
Sender offset public key
2039ded16cd44a0b63464fe8cc5b062cd6df163df9e1d4730e4cb9fb3974ab6f
Metadata signature
Ephemeral commitment
c0699097c2e9a71fb7bd6f8047e7c543320daddd7c8106d3ef020046ba25b761
Ephemeral pubkey
40170abcb22829510442f972397d9a9415277c5932a140e0642103c228cc0e5f
u_a
d5057311e9dd846b5d38dad731dac039b200ef27d8fca8b9ce134cfc7cfe910a
u_x
4eda5336037918fcbca0f2d1d18a4c297300e1a99cf83c2357a2991bea91800e
u_y
c74e4e3f08bccfb31b90c90a1b2350476b52c74df7cd3cf9106cf33a4364910d
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
46d927656840fe15ed5c43a67c14d35130dd1b0578ad3ab2486abe2bce624b75
Excess sig
Public nonce
16da06ae32a4ab13ab85972f60492647d46eac2f98394b3f108807d950240057
Signature
033a97d1d3a8f21a41de19bfbe91381750e3eeabc039a5ff623e54b5039cfd0c
Hash
9577b69f2629d3b49650a2668caf7ab5d32c0508f0a24097e7e2b44b1992f0de
Version
0