A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 13223

< Block 13222 Block 13224 >


Header

Hash e187d43d9bf540748ca21141ef8204e9218541b53d1bdd1e376be6a8c9b3f000
Proof of Work SHA-3
Height 13223
Version 0
Timestamp 2024-06-10 04:26:37
Previous Hash f8e425020d33658cfd8a1feaa3441d4caf4df3365dc7b585947a3ff38bddbd6b
Nonce 11891092014769994926
Output Merkle Root 855472640f4753526b4cddd8a426f9e584676a57b45812e56fbc3a682c6506b9
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 59c9c5d0011074439943adaa21f3d327d3d9504875a924f53d960a528523e40d
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 13237
Output MMR Size 10058
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
13583
Commitment
2292d07a1c7886f51f01afb201685db4f570473135cd407738c4d1b16593a630
Hash
85eff0ade9dcf56169d30e7b2f210dbcb907575e605329d2d784db4b551fbe30
Script
PUSH_PUBKEY f40d58bbed67e53d42e71754ad0c4282075ae86afe3859c759d73b8378210b15
DROP
PUSH_PUBKEY 5af74f83a7078445bb2c3856b0d50e6edd583749c9559af43a7745a02b79d36b
Sender offset public key
8e4fd93cc1b02618daf305727333b72d6ea047d22c4759bfa2ff298855b15a07
Metadata signature
Ephemeral commitment
dcfa703ff35a2c71a16526ec3e067007bb82bb13c463f241a8cc1a5e7402fe13
Ephemeral pubkey
16472b49273fe6511890c54e16dd975a904eaf4aadc7acfe1a0d0fc9bdb9076d
u_a
c958b73591e06d0ad8a657c3995f629ba2e7e3a006dbdfe9eeab39dc539fee09
u_x
56d9992b736a47c5015cfbb539a26e665b759ddf280ddf4dfa954358134a4c06
u_y
e85214293c324f65563bb1c3b8e16cf623717014f18e07bc915c81581508600c
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
00698f50bc5b1825d7489e1f2f82d8d1ca286fb85898bd7b73688b701d414400
Excess sig
Public nonce
124447873f65505a5f9ef89e2e48fb8378746a6a2cecf307ea359e00847e3b24
Signature
63f894ad377a31715b9e224e8573c329e398efd420836828a2c4713bf54c2f04
Hash
091322a68af34956150251d82abf6f6dbf20edf82345f493ee674bed660b535a
Version
0