A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 13238

< Block 13237 Block 13239 >


Header

Hash e74ace8a1846ecce3f79153852b60e366229b6fdb03450275937964457d538ce
Proof of Work SHA-3
Height 13238
Version 0
Timestamp 2024-06-11 06:47:45
Previous Hash 131835d0abaa4efbcd4229017bdb40fb8c2db0ee102b58c803fad31c78de5593
Nonce 10001859333717273285
Output Merkle Root f8e38cf2442c25deea2d354abf515a9812840da771615fae71997339a62b9478
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 3b8e5a8e0aabaf48cbd9850148fd250ad0192fa099091575c06f9228afe2e01d
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 13252
Output MMR Size 10073
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
13598
Commitment
eae5b5fafe177825f40f6e36e0ef57c3e8e48ee245e7e3e8eb0c5acfc2a1457e
Hash
c761fda4bd7336b32f3ea6fe3463272d3c9f707940161354bde498f58dbe5270
Script
PUSH_PUBKEY 84dc76fe399438f4ec49d5fca1f905efa872d8c531e6606014c41884adf74f57
DROP
PUSH_PUBKEY 1267948ff1ff715427375388a18fcf2b6392afeaac09967fd58269f077351a71
Sender offset public key
54e6cdbf6d0c83e3f7db456cf671aff2d11d40714b951c2698b70c18daa6dd46
Metadata signature
Ephemeral commitment
e8fb011d7c607c63548fc60de46944039cc205d4d4b271232ebad2aa87be947b
Ephemeral pubkey
0ad31659efe65b128dbdd9af548d678a3d489867577e436099a396346e9bd958
u_a
783bf26279b95e0e4486fb91bab775931c00b1a52eb13a58a5d26686e23ba00e
u_x
aa6cf533a87d917c0396ea878514123b70bf0fe86876d282e51af7e5be926f0e
u_y
5701a36daf72912a5ad727726f8a139f09f3ad543931cd075440beb2e6c52601
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
4e7478c794c59f1a4f57b30da88e8504ddfc336af0da9466870ccf389458d368
Excess sig
Public nonce
f40ecda4c2c21a7d9b3b382562e0affd3992006d57bd8ff79b8f07906b362869
Signature
5ce954f6c901ac1921ad64ebf24326d12a30ae573c0f1857aaaea160dc3c6604
Hash
e52cdb4e6e265daf0258fcecdf7b3ed3f2c68f031b896301cd79722791cb295f
Version
0