A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 13242

< Block 13241 Block 13243 >


Header

Hash 54415b3fce245505093e0e25397f2c6cf01f76f6c4f064ac286c5a0023eb6089
Proof of Work SHA-3
Height 13242
Version 0
Timestamp 2024-06-11 13:10:16
Previous Hash d01d2dae5f57a23c8c14b149c7394098320f2df53b6035aa1eea8863b2f336c5
Nonce 17373431829582217429
Output Merkle Root 7deadb245932fdc79d1a70f43ca365bb626c5d7402f76a633552daea9ca0bf78
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root e8fcf2dfa775b0309f5100aebc11bb51ab819b2f96ad7cc700f5e7640aee7010
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 13256
Output MMR Size 10077
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
13602
Commitment
72e0f9f2bd5ee54cf6894eb3783d6e1368dc4ab9f005fbd6c49cfdd101e44b6a
Hash
3274280c8530d097bf580f323cf2e502cf386613304ab640e3b0e2d249b02b76
Script
PUSH_PUBKEY 7853b4cf7718d8bcbf820fca8592d7cfd7a1c42b43799095b3a142ee049c4300
DROP
PUSH_PUBKEY 0c9d197302cbf15477112236906bf62459d1e9cbf055328e6fe5fcbd5b03e24c
Sender offset public key
882feca49935c133092d4e103f036233e50ffb867932c49e0349592dd6828276
Metadata signature
Ephemeral commitment
28f860ec24c12f0891bf638c594c8365b6016fcba806b0a66f2c0648d78c5038
Ephemeral pubkey
520eb55b1f0d8134598211449fe365c60f556a71d617bccab9c5e4c1f01ee242
u_a
fe552dcee187ba2aaec34e09f51278d8f5139591920180c7580621240cf53801
u_x
511fb26a9907f7f46b23b87272d1660f70bffdb7cc70c11bc813ae746a47fa0f
u_y
bd810fd0bf280699b62525ac6969c6b436da10a8c90785d151d1d8336427a204
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
ee2ebd0be85b0c062c59037c478939f2332dd0a69f5b8637588dc48346c7bc29
Excess sig
Public nonce
1aebbca3daffc3cd8e73ca642b8cc85c858786432264ee6dc3339ed616f38847
Signature
c289d7f84cfb53f62e3fcd7aedbc72058cc256a291c87700dce1c44a2b2bdb02
Hash
6b3559e9502b9d78cc30990b7754d1a4175734c0065daec0d9c5bf047a359fb8
Version
0