A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14497

< Block 14496 Block 14498 >


Header

Hash 0f837d4356c4fbf445989da312b2e9b41fc9f7af21166254ec61e05d79ae01cf
Proof of Work SHA-3
Height 14497
Version 0
Timestamp 2024-07-04 17:04:52
Previous Hash eb141a569bb44b6def240521d79cdf6093ba87478ea5fa65ba9b94aacec3be83
Nonce 3847631616989031593
Output Merkle Root 0859b4983b07aeb71923c00857dc84b6c2ba741144ed765bcbc8a85ee02f059a
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 06848a235ea27a362900c0898d1b483e8830f5086ea8f889756784a0aa78c17e
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14511
Output MMR Size 11332
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14857
Commitment
fc2277766c1477fd9b9b67df3384e6189a1fc88b494033784aa0159cdb14d552
Hash
8f98f856810166be3d2f6997986d8efca9396b78a5b71b187cd2f0be87c663cc
Script
PUSH_PUBKEY 587cbe4ba6492b77f53918cb787cea5527046f4dade3f929c78144f7795a5e24
DROP
PUSH_PUBKEY c067511abcbdb5b0bcdcd4de220e475e53e2e7b4f9d9caad9bd8ad384359a451
Sender offset public key
aaad0786ada7c98c053b04cb00f4057531e33904ff157cbe393a22ee3463f56c
Metadata signature
Ephemeral commitment
66e17f2995b35d2b690db2b7e688ec4f7d646fc21fae74c0541bad85d9b22914
Ephemeral pubkey
b27f92ecd4348ced4d77d891ec013c5ac54b8b374c0e4bd15800222ac351d05b
u_a
4c1bc02c91f44c0839394d7092a140bf90fcb6f15020601eee173b0b6f13e803
u_x
c464978930fbf5f18e4063621aa6b2b71b8069e099967acbded9e06106757909
u_y
19bb5e67c831468286c5ee121c7db6e3903953c26fc2296d653fa5224b430909
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
78dd04128f5f8e33d606792e9ec82e9011f4cf569cf215da5a59397606e3eb32
Excess sig
Public nonce
68d26afa48ba8156fd2332c80986af164f64577979e24faa34a192be55de1b12
Signature
13ac031e42e6b3b8656263e82aed47cf26508b39c005b8ba78d63befa9db4a03
Hash
786b2916ce1c2ef032496ffbf731a71bd118f4f5a629a8dcc07a54c84d557af5
Version
0