A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14499

< Block 14498 Block 14500 >


Header

Hash 1ca32aa0a8cf54a35120bf194975a7b2f482909485c58bfc6c57ac2ec684ce9d
Proof of Work SHA-3
Height 14499
Version 0
Timestamp 2024-07-04 17:05:11
Previous Hash 8bf8e0ce35bc21bdc9739cade0c993ccd49cf05369125f90a9cef8424d4edcc4
Nonce 1919265492648201521
Output Merkle Root 310cc46063b7c6d7c21a3f216a4abba2e5ae8e8b2e6685ddf7fe43ad7f48b23e
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 14c45f8b8ffb3ab41e23d278624e332c2789075e9b9572d73d12a551e32d3690
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14513
Output MMR Size 11334
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14859
Commitment
2c599b346e97f528db3b2ddf08589df062986c46b50c3a2d7c16c65baa381502
Hash
2453e50af24a2236f7d226432b3ac94c374a90c490b6ab442935fac225342491
Script
PUSH_PUBKEY ccc8e11bc111d03cc7ed30a6b3fa386ab7b3b8fa3bb8becba2737ed9f0e0b364
DROP
PUSH_PUBKEY 2a1206ea30407edc16f492886ecdfebfd45437f62660b4cd16d2f56fe36d0040
Sender offset public key
fc542b403a12780821f196ecbdf408c99dcc6d730bc3c45c9b049d6f236fb50c
Metadata signature
Ephemeral commitment
9cfa7c19fd2b046a560878789198381cd6e7c8d2602182bfa72b8bbfa0e04862
Ephemeral pubkey
d21c929bbe4c7a89db2c81103ca2925f71581436860894e7060ed65bc67bcf09
u_a
00fca4701cece700af485f334a07e3278c51dca80b2743f26434a283d1b4cb0d
u_x
6c0e392389f4c80aca103097a58b86063bf8ff851c09bc051b10bff7af8f9903
u_y
aeef59442d55f2dd193e518b07b13eb2211900db7b434ae03d5a4b5354af2607
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
c89133673cafeb5da46aadddb73a12ca2990b6326b36a35ef959571f04276202
Excess sig
Public nonce
d24639279101b8f854271e945a315de1b05585df91ce511f6a646f054bad3818
Signature
73249400ffe22b9009e551d1049e4835885eb2ee879a07eb6644067bb3d1af0f
Hash
fa79e87dcb3d1d6177375684e8d719166bc6072a043bc007bfe566e6680d9752
Version
0