A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14502

< Block 14501 Block 14503 >


Header

Hash c08c9a8eecac2d334a4bbd2faf9b33a37a077697d89fd9808f0ce85d66aed7a6
Proof of Work SHA-3
Height 14502
Version 0
Timestamp 2024-07-04 17:05:24
Previous Hash df1d3ff29e2eac739b21d1d9ddc7453fb7a64529d9f45f6a92a1bfc993b07890
Nonce 12046793705434181337
Output Merkle Root 916ae4e5ae0a52b5b78ad6cc040638dba68fad4e88357ee7c4593276c267059f
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root fee3e0f5cbe11d3dbb3063ea00f4ca51d4bc56f5920bc14c600be49d72cb6217
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14516
Output MMR Size 11337
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14862
Commitment
2ca2c46704de14e05cfa2c460c56b4adbbe12bdbd4088bcc8eaa11c9041b002e
Hash
d22db9850abfbe453b3bbc86f5155acee307245ebb81ad81ae5ece8e08900709
Script
PUSH_PUBKEY 587090d179eec784deaab8b5bae03fff4999a3ecefc9ac3513c15190bfdebf39
DROP
PUSH_PUBKEY 58c7bf6017826fe00012c4f1c65ab5f9ce117128954534a77293f1bc1609772c
Sender offset public key
8c9191c8ce1d65f48658cf1fea906fad5037a31a6211d63e0b92f42132e3f431
Metadata signature
Ephemeral commitment
d8e47b6f67e3512c0359fef7a3fe992b85dd247ec706a640814f3c085d5fda05
Ephemeral pubkey
f8ba72431dc81c6034ba5763cbfe2a2eee4dd9675f3baf7b01eb2aef80a4f675
u_a
9965e7b270a29753031b70edd96ff95f7700c12f8351f263af5cb9e28152760b
u_x
e47a950ddeea157ddd52b489d64c562c4809ed3d16470685832c3a3163938202
u_y
33181456d998a79e9714a5f2b670aeb67d54ef90825d93eb166f12c095803a0f
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
e44bb75d7686e61e9bd29364c93c7ae7092b1664c7cd820991bc26e38a49c60b
Excess sig
Public nonce
98f7c233d99dea0d482ba9887bd3e51e36e19e144a206709f3532f8b8b353e35
Signature
1691dd1c7b1b52a9010e5325f694c5c0a9fb001761208be61f3db301cf34db04
Hash
8a7974389246362c3d24fa78f7499daa8845454b6c65bd907c42a74b6aea5f96
Version
0