A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14511

< Block 14510 Block 14512 >


Header

Hash c781f6e07bbaf658cb1840a50063bd94a1baf199eb150926f540128e36498332
Proof of Work SHA-3
Height 14511
Version 0
Timestamp 2024-07-05 18:05:07
Previous Hash 72a6b1754a19d30aaea8f9f5a2ff9b9ea72f2382d5a3cda280c3f5f9842cb017
Nonce 16229106072896395315
Output Merkle Root eb309b6d1686cc6d1c27696c5d2dd88f2cebc94595e939041f389393b4cf926a
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 6dc409f5a0fc1e8061fe505c6bec93929fc2a7a857cdff5a234a952b786ce815
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14525
Output MMR Size 11346
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14871
Commitment
78f1f29fc3ac0afdde86fb772d9472c1584763bc7eb12678c71b5ede55481276
Hash
40c9e4450d54907be368631ded2adaa18b0d686c012eb0ec7b2f88ec65767bea
Script
PUSH_PUBKEY ba14a64e965e6cf29743f86aeb4bec00d5c09e89bfb38105da7139da4d883c24
DROP
PUSH_PUBKEY 22650fbcff229503306327cac18add5f76faa4c0453c499112f8070cfd792608
Sender offset public key
ee96944cfc8117a589a24ae06998532e0c595e08af300d0e06585568e7f05b18
Metadata signature
Ephemeral commitment
9a6fff113a088a8ca3430c5241e9350a96a5373617e2278194214919333f215a
Ephemeral pubkey
f642970113951a292025bfe2ff00c844ddc4f5ee2753442b55ae4bfb10e06200
u_a
3294eb1a459b2625a5b0908e58bba339e1f81b9f1149f2e4eb6727caa277c40b
u_x
0cec5a62227e991a7a95e1b970b6d68ec94aaf3529e7a4ddfdb4db604f1c9100
u_y
b6d8184d17bc2b57ea9302b73ace15871e8d2ef772cce066e3c080595d90aa08
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
5acfd11d4d7182f8598c3954802cf6286b3e0c83fe857d6dbe24d461b8973b67
Excess sig
Public nonce
3ed09e7c446a74260ff6e35650c4bf3b5eb5639b75232ce09a036f9e51ac8b42
Signature
26067e9a7e80d84e87def496849108b024a5b6d40d513cf8d9209200eb5e5c0a
Hash
9b6a8f358cd1f31d727dcb8c79c853e1cae2c00edd63fe53bd8d0e647387dd42
Version
0