A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14522

< Block 14521 Block 14523 >


Header

Hash 3c81b4500321235fd0ca055d1196d8e3ce6c1badbf925521ec98bdd0b27ad474
Proof of Work SHA-3
Height 14522
Version 0
Timestamp 2024-07-06 06:13:18
Previous Hash fe1c511fc465fd57d808f2ac0a70a1258c7564e289028be79682c8f26b53e607
Nonce 9274801710122555591
Output Merkle Root c9e78229a75c4e282af3587ebe4cb139da6f88b04de7b0425c19ccfdee480478
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 8dbfec4e5a71933720ef0578b6ba67fbc619cd27874c573bfd0033c81c15204c
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14536
Output MMR Size 11357
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14882
Commitment
5eab8a5fb0775e390b0093664b5109f026f087cd365851972087f68e68cc6b7e
Hash
9012bbb669eaf3c2953673e3d40181496e8073df6bc9a916d57da8cc42000de5
Script
PUSH_PUBKEY ccd18d7ea081fb015ff79f63d29118c4bef19d877c9e7e23d2f761e40515ee6e
DROP
PUSH_PUBKEY 92bbfae699f3690856dcb3b5b7cafff23a826bc252bd455727764dfdea9b347e
Sender offset public key
cc0ce5b7ba9c19c004e1e4e5af12ab0652a8f749afa5c9b7fa868fe64829b52f
Metadata signature
Ephemeral commitment
109d96ed193cad5d10114c40a214d05ce2ccd321cc8061c16cc4ac2624d07c11
Ephemeral pubkey
5ad3b7bf651ae16c240c54269e94e176cd5b2f5183380a8bf55cc56984497670
u_a
2ee72ffb4f35caee16f1005d62b6229fd2a45e6b606bee25b61493831395040d
u_x
24b477603b80e922f6744bc420b5baac56e8138ebdf19fdec71697a5502a0b0f
u_y
f5e4bd39994cdfcc11fa11aa53c29c2c793577a13f70898bb0b688f0c0f3f503
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
7894418d9d9a9d650f5be8d9bf0571d6006e46b5b8445ea064ec1a3eb260c624
Excess sig
Public nonce
247b2fe3088fd2b3f75abc7957b79768b3c9125f9813aefc1f9086c8268dc879
Signature
60f90a25ed249aac27b79ce9fa9e00cc3bda1a1bd9b6997a4e0eeabb354c630b
Hash
958403d1d9bd41233d55024e5ec9bffd922dc1d4f701a731f89d8d138bd6dc83
Version
0