A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14529

< Block 14528 Block 14530 >


Header

Hash 4844bd117a2384a37149d91a8a36f24f6f6fa36fcc925bbca54392ba403230c8
Proof of Work SHA-3
Height 14529
Version 0
Timestamp 2024-07-06 11:50:55
Previous Hash 60fa2aaf0a1ac3280c5b1b769783a12032e372d2917ffc03f356e61f07e379e3
Nonce 10000731583190940926
Output Merkle Root ba993638529754cd29824290c70e4f1593335debd2d5952f96407efcec74312d
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 4dd48e4b5b4eb57dd3b4c7f4fc9acfe6c50a47003f57d3d6fec78314af483be3
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14543
Output MMR Size 11364
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14889
Commitment
f63ba24c1c2f18f4ffd63fb75fa72b0f739181a62e7413c9b791f0e3a14e1e7a
Hash
353ff148f88a6c4ebfcd1c8fb87e5ba189ae0523975f64b1c64729da680b9ed4
Script
PUSH_PUBKEY 2ed09c7b070271d751dc9c0764141dca1af7fab82f6d3eca13524edd58403f1a
DROP
PUSH_PUBKEY badf0ff4ff91d9b3f0457a89409c9f0dbfeec86a6aea810ab0233eaf65f0d86d
Sender offset public key
8a01344ebad9634044a9f0b40573e6544c21eba82cc47d8b7554bacf8cd7a850
Metadata signature
Ephemeral commitment
a80511398b157dd1a572aac4db8ef2ac1b51de06b4154045595a88ab2758cb6c
Ephemeral pubkey
200bf06d058fc6b429d6d8768aa104d3b58827697720b9580349171b4ff65c09
u_a
81a68e0aea25db6c9c843f2867d1bfee1dda7fca05f2bf890684213f0125990a
u_x
3f5872f6ea2536fc350ebe573295e7da366c091e3c72457516c39eb09370fc00
u_y
f877db5a9d1f2e2998393c270b15daec2c700d91a77db1425bbd96eb6ad94602
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
bee1bfcd8a213b00d854002e82f3edf2f91a12d956c439d6d5f773a95a69eb50
Excess sig
Public nonce
bcd751c0022d8e7bdf56874fda7ea11b33c15c3f7170210d459710cdc9781217
Signature
f887f3b2fd9718e406bef4791ce774d2de5c2cce49e3b7f698dc71649e5f2b09
Hash
99c2f1bd736e442e54871d9070440a946faaa5a993d56938424ae97188f702f3
Version
0