A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14534

< Block 14533 Block 14535 >


Header

Hash 44280f24bd1d910b8936ac04da9c03c69645caea0b966e9f1230082f9aacf318
Proof of Work SHA-3
Height 14534
Version 0
Timestamp 2024-07-06 16:57:59
Previous Hash 8b30a06d3a2de9f3980dc0251fcf94193abc0c5649d60d7d459067128a117893
Nonce 13648248217151582216
Output Merkle Root fe317287cafcd820e167f1b00df270283db1abcabb4c1a9f7652f31cd3feadf9
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root a02d208a9edd92543f17ddf9559a9b33c6fa5268155aac75fa95a471d37aa239
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14548
Output MMR Size 11369
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14894
Commitment
66a48522e11f08fa31684f06f9f3ef6eeac88bff0268a81c0c48050d4ce5a860
Hash
1b3cf3a0d97216999e1973a0d75732416a29ab0314cfcbfa585797cd04264d74
Script
PUSH_PUBKEY b8430ac07b06483b888ab9884112b9d3e18e16a41797182559f4933ae658f86c
DROP
PUSH_PUBKEY 8c52dc228d5e19cc29af3b5dcb4825c98caa6fc292a50448823081f712e32324
Sender offset public key
ec58e5563889dbef608e145ae756c471a777ff8631f18a05fbc7d2f4f81cc146
Metadata signature
Ephemeral commitment
9a1b102b635e3ee65af3301458aa40ef4ededb52572a7016c9debed335e63d5f
Ephemeral pubkey
06bbe835a57393483e290f50c46a7aa1109b18a6474eb06920955347f1866e62
u_a
ef501b48bcf7feeb54ae299da3fbb161d6f854d227a39f0441f8a4214d18cb0e
u_x
03cd050d013e353828d51d0128a60e5c5dae63e28d6f938ae44fe285cae26707
u_y
e4bc678e9df804e6c0168e10675e02242cc9b5ee37f9ec3935dfef7f356e9b09
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
9ce618c91a1b6d2ea5b59acb3c8337283090900f1afcbf73ee9126fb46137b21
Excess sig
Public nonce
34fddebfe75a3e4bb6cf03c2bca77ed00006473880f83916a4b3801251030814
Signature
2a40172624cf125714c0a4cbdb554f38433cc91ccbff35fb5a5e0faad5d07008
Hash
9048e642e774f20d503e6241e7330063d099da7e4a8ba801c18e4ac6e6b2f6d8
Version
0