A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14546

< Block 14545 Block 14547 >


Header

Hash 043efa61121a2b892ec39047e668985d09c100de2369757329e090bee3afd1ae
Proof of Work SHA-3
Height 14546
Version 0
Timestamp 2024-07-08 01:49:25
Previous Hash a1450a9ff33614f72a9ad33ef995036bcdb5b770e5485d93aaee6c8599b02280
Nonce 2648128030825238001
Output Merkle Root 0e016357b4f2f4ff1e4333ab9ac932dacae5bd1b949d464589b2ab4f5fd30c7d
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 79b45afbf04688f8eab29cb09f3b23aed339f5d930a598775c783daf56285966
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14560
Output MMR Size 11381
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14906
Commitment
c8ecee9b8a89a3e630831ccc645f949bd1f850107d2c8263531473aae0eec377
Hash
19fc52d5a64eed63187e58ada142f4a703ebcba8032f515ace3041653afd2017
Script
PUSH_PUBKEY 4e22f22a9258cba9fb118f8a5ccc88088a13e1e3ea62d81720bbab7b0b7d5c29
DROP
PUSH_PUBKEY f0307dd631827bb20717182a39f056b1f945369d31f59cc0e2b95b26a5315214
Sender offset public key
c6ee2c628ca125496cb97ad461c1d4b6872fcb2137167f52c6ddc661dbbb6714
Metadata signature
Ephemeral commitment
9820776833ba42a00c5093f83d1a524266d03ccac71c38903dd6ca84d0d2947e
Ephemeral pubkey
b81cf31751cf3e69b8d30b9c3725a38b28d9c1034ead6e6cf4ef78dbea8ab413
u_a
e432f925188535fb231d8348248df67d5cf776afb68e7f14066f9db4df559b08
u_x
1d7234b4e62d3192fcc54d782278ec1630fbc2b03be82ad29455ad71e51a0108
u_y
dfc897bcddbb6f3900129267fcecfe5c2beaa25038e9ecc2ebe042b6b614ea0a
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
02eb1db29a1e6576a7a0f52b9676734140cf8b6665a7306d38c591162e00e765
Excess sig
Public nonce
f8929f1ad648ab3a335884faf73ac208737eca81140042561aa0e20fa7d9a71e
Signature
c9b6a0f935f0ab7b81ccfd96c55446c681846a1ad3ca9c565a68fb6d979b930b
Hash
ee28ee62e668b3c7563fc481db7ba4c8d606793bcaf9b17607e49492f8cb88da
Version
0