A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14554

< Block 14553 Block 14555 >


Header

Hash 42721ea72a411ff98eeab79e64d79045faffaec116d0d3430d49d1354581763b
Proof of Work SHA-3
Height 14554
Version 0
Timestamp 2024-07-08 12:02:51
Previous Hash b2cb76710515d6c88f74c684344c1eaaa7ab221292b00f1deca595e0f0e4a4b3
Nonce 5396681717633796709
Output Merkle Root 8086e4aad616eaf2324f245fbef5a42dcb357310b3883989bed2784e0b913753
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 9d3acec73614a449e4bbc36f8c27e1bb40b722ba50f8258e0c8d11f938114eb9
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14568
Output MMR Size 11389
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14914
Commitment
cc4e5e01e30a275d9d7664c03d815c0d5919afecddfb628d0c5c983dd8b9ea45
Hash
d5ca10a42e333035786abd171b2f520edcc3c0e0ec57de5abb69f4b58682f755
Script
PUSH_PUBKEY 8c0877b83f6b8814037ff60259a0b43d059506d6401419b5e3bf40be0cc41f77
DROP
PUSH_PUBKEY a26bf9bc5d865810a110099977c0d6cfa12e91672f59621531c2ed2741b2700a
Sender offset public key
2c6c887076f4422665bff6f0f93eb40432c3cb59bb2c37ce6e1387ecd5a39360
Metadata signature
Ephemeral commitment
da08048b2b1082bb492a6f03fb0631787131184c47163a512b7eb9b9089b7756
Ephemeral pubkey
38b87dcce20f58e1658e998a771c628175e361a16a5a0bb873f9a124c117f23a
u_a
eb66ae95737fc3ba0bc1a958de14c98138fbd3e8de7cd4228cabcb5e467d0e05
u_x
2ccab63d7612b8a543f9481f5a776ce0fe1c2a310d5306f6a9091741a90b4e03
u_y
a5ad64205f5db24c17d45de243b352c5a6e199f274879e1cb2e503d536fce503
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
923d570d6ce322dc7a12099d742845fad1963ca3667b4252feab2f816494080f
Excess sig
Public nonce
faec8fe5c301d252d2712a5ea09dac1fa0705813310fee98978f23ca95d10060
Signature
1105edbacaa4dfcc5a2455d32dfba108183e4797bc10209dec67e23dec047b0b
Hash
cfc796bb631b0e352b3cf1174fa84e39b73b256e896d86d93e6db2abaf266c50
Version
0