A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14558

< Block 14557 Block 14559 >


Header

Hash db5b82fa7b23142e1fccc992a9dda62dba01a1e3cd73d02a0338393243b3c780
Proof of Work SHA-3
Height 14558
Version 0
Timestamp 2024-07-08 19:15:37
Previous Hash 417e8277522b3292b5ae20664363e643e1742442a5b7902659d9252f857ccd18
Nonce 10735079627983739923
Output Merkle Root 0f0a150a0c3bc77e1ca760c60ca2780877f9aab5d2e239619b7cd60bd1256f35
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 9b13c404c4fd50de523367898ba5b0cbe8678c5ead3b1b3f35813f6398d7039c
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14572
Output MMR Size 11393
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14918
Commitment
d494c2cbfec6e8f6600bea9fa8b5755bffc7c34ff27f9f91b3867a1eebc82b06
Hash
74f1fe0c9abcc4cd9bd84b8ac965673b9eceb92110607306eaa2ea1ac30270d0
Script
PUSH_PUBKEY 2ec437886f4096c796dc699fbbdf856ac163c450dd81ef89c0f4a95a289f4d07
DROP
PUSH_PUBKEY 76321a153cd43cc9c133721db362a60d788aa567ad40f315773a598d653cce6e
Sender offset public key
fef9d4bf069a6d20f8bac88852e17c38a6118111270679efefec7b699d8f1552
Metadata signature
Ephemeral commitment
a6f0b73b8254abc7185769966124abf9fcbf5c7370b264cdfd1fd4ee84b7c537
Ephemeral pubkey
dedbc874be8b1bbb9cdb78d68ddf760fcb3342ac20726ad029d2d8a48fcd4b66
u_a
76b5f7907a2276eed2b84d0fea451d117abe149bc290919ca78c9eb37a80480d
u_x
bdb147c223116341704e2072af51d72e22476c871a300835a06d43c5a3195607
u_y
9e43f1bc9e18b714a35f2241cb88db0bf6b10aa717219d74386e9f380317be08
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
3a47f97570828a6d7e4dca2749f60ccd328a5226fa9b973ae2af6fa0d006d532
Excess sig
Public nonce
2cb50fbd4119826490331092f887a721603a08ea9b0c23e3ce357eed0afdd079
Signature
7983269db679d869ca699b924d5d2bc97751d453f9eecb7eea78ca61a9625c0e
Hash
2edda06e738a88167f65414d7f8279cabb0c7a93ff556bff6e162cba56bb9e73
Version
0