A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14562

< Block 14561 Block 14563 >


Header

Hash 62803b5805029eee37511c36d73b5668ac7e484f0c0fba6fab7fd2cb6d9a52cd
Proof of Work SHA-3
Height 14562
Version 0
Timestamp 2024-07-09 01:59:33
Previous Hash 39716cff45da9134737cf75a625861714e193b534eb8efbc146eb4e3b024e0fd
Nonce 6698685178786389610
Output Merkle Root 6366a2eaf69c268560257b18e39db46feba0148181ed7f00e833f23cb1f93f95
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root b09f6cb39957b1a79595ee7e1e901e471b259eefebdda88807f0d0651312ef26
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14576
Output MMR Size 11397
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14922
Commitment
f048d95e4d03cfd60f6a18acc15179b25d91e7c306b01142e227291159a0496e
Hash
80dd25b1d7b959cb81075de6badfdc306726c791d0fef794efd4278910d609ee
Script
PUSH_PUBKEY 6c361677a1b800b471e7cbc4224def8d52eaf6ec21a0ca071962b42ff0fd624b
DROP
PUSH_PUBKEY a0c2f4fdca8127aeb69cbb2fcd629197f55afddc3ecf5c8ab291985c1a8abd65
Sender offset public key
d21e022a37f7b194d411140fd84f019c3bfcb9feacde6e12c56b6874c5a9d95d
Metadata signature
Ephemeral commitment
5e9afe937e2bc233bb02f4b9bb9993153fb03f86b23a4d38ad4e32d72abb9849
Ephemeral pubkey
f6bd8b4e63b15b4306df3173c71ee90cc7de76346cafbedd2a529cdc94500c13
u_a
c7845d5a65a06301772c82179294c7cbe6fbf52963dd6a7a936a9ea68a80050e
u_x
f1f48c16bfec4742175fc0855371cf1cc0e039259449ec7d3c026978059b9400
u_y
3d51f9efda1f94d61ae6b8caabb426ddbfa23cc5753cf433df9f405093f3a309
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
0e790fc5d797b2533e0003314f81ac156695a668179a119a46d42ff090f78263
Excess sig
Public nonce
30c6482b26a148309ba3c99cb3d989c1d5fc8de8332d827080e20b8762972535
Signature
e7ee6dc5814209d0d0c87628ab54b30025be28d5a748325330da3ef8b35de305
Hash
432e9fa104d99bb5d4d1fc1be03d3b683ddad40335f03021ffbb60cdc490249a
Version
0