A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14592

< Block 14591 Block 14593 >


Header

Hash 22b7d711d3ba6bc707fca5aec661fbff6362d7b50e3fd45f24bc53a1041a283e
Proof of Work SHA-3
Height 14592
Version 0
Timestamp 2024-07-11 05:27:26
Previous Hash dd11f257288767c11e9c5715414c5f9e016ce37cdf9d35c047a9c81933f21437
Nonce 15910838948531590219
Output Merkle Root e85507e6de2fb9dd5f2882798f302738c3e19fcaa779c73b28a6e28028899f66
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 4068d6cb1de02f6b9ac2185ad7122dded51f6bc0b02b454f2750d2414408358f
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14606
Output MMR Size 11427
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14952
Commitment
3e67d5180f5639c172c4b9ef479c84510d2a2ec3daa445960c67cd3212896110
Hash
d153fd60d27fcf0f35202821496d971b0bdc6ec63dbafe9ea9d74d3c96768a65
Script
PUSH_PUBKEY b0a671acee5881b216b5da0f83718a83b9c03ceeb30afbe512123df3d4eb9d31
DROP
PUSH_PUBKEY 62cb2950f21de018bcd0550a1f7013c662b1ea7808ceef61f09f77fc6223b823
Sender offset public key
b6d4024ab58a92f9fad9567208134bce48427f98fdefa88f58f7b08d23cc5c22
Metadata signature
Ephemeral commitment
c2a344534fc242d1d5cae2cbbe77cc2c6af1105a6da4adf88b168b632e9fcb6e
Ephemeral pubkey
ecb4f0a92a2b4b541cdef1b47b2512bb16cfba9576ca4c2000fa652f9ae79732
u_a
0af46c8a72b13fb1855f9f2062f272a814b40a8af06bd8f6f2021a06e9d82f00
u_x
1875ee8484006662c7d409610b2d49bf3b8158daf3327bf2bfd76dd14404a404
u_y
fa826c620dc18090f7879af119614cf73f5e3e0b19acba06ace40126ab71500e
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
34a44827637862bc80004430c7ea91fed9c7d300ad8a8ed03fdb4a7670ccef4b
Excess sig
Public nonce
3ef5d625a2e62c013c9b670da98d2ced6c126f446ae8f53275e95bb5d3c1366f
Signature
e87fb926aef2009929b8380520cab26609dc0dd1f96b6c9af21031bbca5f5109
Hash
58006a859e8f04ea6cad81fc483779b4585c2e99c0235bb8dfeb94ff2a7b3d3b
Version
0