A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16574

< Block 16573 Block 16575 >


Header

Hash b016cd427b7e258454824c964dc4dd8365bbfb82a415394e4eb927ef41b889fb
Proof of Work SHA-3
Height 16574
Version 0
Timestamp 2023-12-02 22:22:10
Previous Hash 6cd3da287f40000af3d1aa4f5b3c72de0a1947b35775cf5919efe79642c99d55
Nonce 15434320448934456493
Output Merkle Root 52b624ad2ba43b11b88544e963d28997c279dfeb12de06081a57915ff4c6ed51
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root b5cb01f00e0a56ba4228d14b858532bba864dd34dfdf2d5a730d0da0c5239c52
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16900
Output MMR Size 10086
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16934
Commitment
b40a6b5b529cbcbbd80908e78f3a8882757a2ec376ca9cc6e67fe854ac090024
Hash
48c7a853d28f1db10d326331f6d9b3a36be22556eb6cbc5c5fc045a4dd914c05
Script
NOP
Sender offset public key
0c34c1cff1aaf8ec0f65ec42b093d28dc54f8760c24e9e5d28efa6b410310e00
Metadata signature
Ephemeral commitment
5ac71df6f0e9d6f0e7db24882655544442c8e3ed98fd292e7f6a89c805a07803
Ephemeral pubkey
78525e3f980db5ff9f8f5cbc4fb6f035f8c25a7de6e0bbe92d417c4a518d5d17
u_a
bee047088d45d55a4ca42353d7b365f64fc49a921210d088797ba93e2dec6c04
u_x
3812abab84415b109701cdaa7fae3758b971d3da6950fccc2bd37f1a48521c07
u_y
ff2d663d1fcba2ac3701296d54f708ed4b2995adbd9d1fc24c892860108aee06
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
545df4ee5dd11b754c44ec30dd4c8e6a6402032b143cae4f0cc77ce5016c7f68
Excess sig
Public nonce
56293012ec4335d52cada8caef1fa21ef9ac6a6562805a04a14fe2c6795dda3d
Signature
87fe07acdef47a8b66c7791d65ae619d8aa070cab5a54261661b41e5c751fb08
Hash
fbd20c171a10672a09ad3a2cbb050db57f3c23655693e3587a30ab1c006d80fd
Version
0