A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16578

< Block 16577 Block 16579 >


Header

Hash 79e5bd4948de1788794b6fca4f4aeb96f7690b549e93eff753f356f48f1a6a2d
Proof of Work SHA-3
Height 16578
Version 0
Timestamp 2023-12-02 22:34:24
Previous Hash 650e98f26200759a15c62dcf70f180651dc8912aed66bbb8bf3ea9c188745d2f
Nonce 11463086547206058485
Output Merkle Root 7831c2483676203b586ce5103f6f1d3f0fd2357678244aaa97dd309c081ed33e
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root da8aab54d25d0a84f11a77caf168167c4620536c055924b007635e832cf4ef6b
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16904
Output MMR Size 10090
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16938
Commitment
224d6713f105123bd418d0d1b43e2e1e0ab887f3f2ce9520bf78d000333f8729
Hash
8f7036170464134bb1c0770844f5a814d045e3144a2f481960e0ab11253abcf9
Script
NOP
Sender offset public key
10a31251d4c29b6378305b073d78283d9da295ece0b54a64249a4c3254ece66f
Metadata signature
Ephemeral commitment
da13cdc38d51fed064c752979b72013f5a8e48d7c9a68e784d0047e105e28a45
Ephemeral pubkey
bef1a0dd9239445fa71384269759b28093e1290841b55341429da95382a40709
u_a
0f93b4c6be1056ee28e8101a34e994e709e2e21b5903e0e351df6f42da3bcb0f
u_x
14c5649682b196476b37ddd990d736d63d5128d9682d73c7983b2baecbc0e80f
u_y
f5541a2f23222f7076d30a75416b30c8670305f09eeaa38b734dc293862e5508
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
d4c11cbe224a6d87fc97ce3c937778a8052d1520f764d40a0782f54fc2dd7667
Excess sig
Public nonce
1ea1861efe5dbf2cb084633d0d01bb1485f976434c96428312f435bd18f3e87f
Signature
cdbacf52e9485158a6d1c86884a24f5d5dbee1e7930dab53335d0a55da723503
Hash
c636352cdd7c1bf413907a027a3481add356c617b6a71a413bdd3ebd871b34ca
Version
0