A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16588

< Block 16587 Block 16589 >


Header

Hash 48c413b13fa9d16a47af71f83d0551ca3857c25b52bd23e58ddbcd1ad3564286
Proof of Work Monero
Height 16588
Version 0
Timestamp 2023-12-02 22:45:39
Previous Hash a14ea347f58493d30dbcac218b5b4cac3b6cfa6cea71d169fb4c86e66983e47c
Nonce 0
Output Merkle Root 7f7fb7ad50eed0ff09dd775a0cb18dd585dc4ccf1e0ab58fc75e58286d8de593
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root c05cd121d7dc02a3ae6cdcf215ec7acd734cab7e9c7e810871873c82299ae75c
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16914
Output MMR Size 10100
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16948
Commitment
5e20dac130343d7b4228d40993f19ad0302c7ef50b5137f9b830be48f22dc37c
Hash
4690632953a855954c413acc5e0ffdc26e5a1ba1ed73126f5b6ed15939a57030
Script
NOP
Sender offset public key
14c17a3caf6efd594eae4374d910fd5dbeafc066ff6126688f838b7e6fe61707
Metadata signature
Ephemeral commitment
3e68ebc4eb9fa991d733fc95784a1bbf47e8f796c1886809ede50272d8146f51
Ephemeral pubkey
20074bd2648897d6af8a1fb7cb703030c65cf84f0327093b8b3afb815cf02e78
u_a
b1f6615ce35400ad1ad83761aaa8cbb2b09fc44e9120895ef8a58bee045fc10b
u_x
bc49612dcdc0da6b8e74f1dae95a18fa1d7ae36389541da17347da5b16614e06
u_y
41e61a3578a64f6197ae8f578d85316a8da45e0f797390c0bcffc38781e66502
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
8e2693b9fc98d61bf291446843bca995552361ee554a5c7aae80a8b0dc85684b
Excess sig
Public nonce
f4c7356681d2a6f4963e2679359e6db61af11f73dedba615f6c7dd45921b5759
Signature
80bc9d1b07900d9c11d8cbb6d482af220f6333048ccd45e3cc6e3eb520cf250f
Hash
ab3bf8b3f0c86c823efa417fbec2db67d7e7b1781e82486ec3831ecfcaa5ed54
Version
0