A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16590

< Block 16589 Block 16591 >


Header

Hash 60465ca4ca95dfbfd01645c93eccd208398413c2697e0d5b099f50437c89756e
Proof of Work Monero
Height 16590
Version 0
Timestamp 2023-12-02 22:48:39
Previous Hash b2b5d8c56bed8bc196a1f3f9b738ff793f8b267409e9d57baba753ec60631125
Nonce 0
Output Merkle Root 3141434d7c17c8b71674c5cae37a9f489dbae6ee917a3bd1e68af7b58b7ed916
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 12955e27cbe4cccb9e69cebebd69e5f6b54b08c723e4cf7a0f0162b9bfb85a2a
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16916
Output MMR Size 10102
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16950
Commitment
30dd356da53375e322180eaa164d739f0c4e7dfcc7a02ff06f7cc5a22fae1262
Hash
74178a6a4bdccc6fc1d658f77e0cf974bcd6064a1f84c663a7283a1253b7bdb2
Script
NOP
Sender offset public key
bab8b1474d52333d0907decf5a9c17f519baf1c48774851ba60e69d269d6db1a
Metadata signature
Ephemeral commitment
6cc63cd991e6bf63be0dee049e49d4a57fbe421f7d2e00a98683c9db8734ea58
Ephemeral pubkey
e092724f746ba154c3aa4079323ec1ed04d71495fefdfafd9b1388afae8d6e56
u_a
2b8d670a8bf1bb9dd8d7be07254bc0f6cb4c672e58ec9e0e3804cad28b00e10f
u_x
1550f951deb52794ce117ecd407ae9d5339c0181bfb6a5b8e55acbee4bdb4907
u_y
7d4a1dd4d8c1268ee4b3007aea6a1587967fc31d4aaf8f108d7b196105fb8e00
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
a895d614c91aeb37e6baa533d6f5f04bb493d9ac0ac31825b81da76121b34b06
Excess sig
Public nonce
521d00c23cb41074af1b13bbfc021d2bfd6312e64869d317747941b83471991d
Signature
6df3d2063c0ba5c965f977653433f7e3decdd3a948e620cba2b6f55a332e4405
Hash
5c985339266640af30fc0a410586a41c69ce4dc061451c6fe27e43c717557433
Version
0