A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16596

< Block 16595 Block 16597 >


Header

Hash 1b627d47d6cd2fe09bb6f5d9d686575b032fb21407804f365b75ae9fda854479
Proof of Work Monero
Height 16596
Version 0
Timestamp 2023-12-02 22:53:54
Previous Hash f5fc7bdeec4887bfd9dbea69839de31b6e2f7e705449a66f2eeec4a73081a6bd
Nonce 0
Output Merkle Root 500ba742aadcda44aaac1fe5611a4bd7ff891d772b0fd884d6f8c034a2fbcd69
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 0f15572c4d81cae54cdc11ea47b2702ce21236039ebd45c12e36abc3db6034c2
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16922
Output MMR Size 10108
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16956
Commitment
3e3450b534fb9a95aa4797c245c96c5d0b40dbb22631b6a3f3650c1b201e4706
Hash
6c0e7592032ccba5fbad64559b4ab042a05d0d2de88cb58d86ef0cb4e85bc3bf
Script
NOP
Sender offset public key
50db76c98f3a27aff330cfcfed215421b5d51e73158734f4262b980d3485745d
Metadata signature
Ephemeral commitment
041c9e5923322adee45de73c0f2b23b10578209c529d2c70f637faba1cd1370d
Ephemeral pubkey
a2bf0eaf4b0f5e502ae38226a018ed3e4fae2c54154d2d331ea8d3b350b76175
u_a
03a8a59607bf06247f08acc3813c655b286f31a2b779986a6efb8b088c772f0c
u_x
a460c81c6d3efa4ab38b44676a4f089db50f2d3e2371afbc41f6dbaa65235004
u_y
a8c38aa8178b4da27171ed7310de4c92387afdbd64e2b2569c3dafd0563eb607
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
1ca4ee6138cb4c8cff629fd175f4b0e6e091a686d5a5fe6b4c3fe24ef9ec7043
Excess sig
Public nonce
fab6aa2287570bc67d3d1ad1b405404fe9794ef40d2b48a0ee944d5762854052
Signature
2a8b56c407571410cb2bd1826b614afba454c8f59de58710fbd1bec52ab79802
Hash
a3c2849e3ade967651a45e5c3b12ff7422b66e0cd2100fefea5deff9fbc4a255
Version
0