A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16599

< Block 16598 Block 16600 >


Header

Hash 94b50821746267c9229d588a6370db7ae4a46acd3e9d7001c1a5ddbd78903599
Proof of Work Monero
Height 16599
Version 0
Timestamp 2023-12-02 23:01:24
Previous Hash f4d0cf61aabf4dc3a5e7c7f360ff98cac6c7ab3a128072fe3fceb8c797f67f47
Nonce 0
Output Merkle Root 381760928e351e13044ac8eb5e77aa169dd926dac3577b62d1158bab1f85c53e
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 40c666753eec5c329f73882719e576ba7ebff4573c053d9628d5f891444478a5
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16925
Output MMR Size 10111
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16959
Commitment
7271a3444b31b234b47ef9efdd7699f5575f4809ba2fb4a2efc41e9f53638875
Hash
8d1185a10de2ad7ada449fb44c4e766c90c7a7a8949a36d4d602aa138f6adad9
Script
NOP
Sender offset public key
7213d0fc6e6f723cd0c5cedcdb43805c2597d8196dfe30eece6e175577926464
Metadata signature
Ephemeral commitment
a2396fb33493ca9c3770710815d60914a6ec6e3b3d3edfd12599c439015d340a
Ephemeral pubkey
b05e97f3bda7b28cfa460a1b97a390d7cb7657d5d300e0313eb514d60e828206
u_a
e8cf6df338a6aadac9eb7619aa2b756738ec7eb6fd1578123877631660989c02
u_x
92109a173d1afe42ef1d7d470098d673d071b3d3a27cf6f790fe0009736bc108
u_y
abe19f8b59b71ca3e72b021526f974194a7b4b28c05022ad8d6866e37a0e0a0c
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
32f495a0b0c14d0fbb6c925e39390d229feb7ea28a5898972dcf345d3e140642
Excess sig
Public nonce
b2817e25c78e4ce938df3c2c905ce61387f79bf53a0235dd6f7078e96d95c107
Signature
3bd12b6e3403053175464bbd2b32638eb1c30df61e00821795d0fa68ec0cb606
Hash
54d28e5123b9d9ba366ed0547e9a6cdd6a255be99a2250f55cb3ca1145edb582
Version
0