A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16604

< Block 16603 Block 16605 >


Header

Hash fa39cbdecbfb238c3e86de9f6951e404c1b27a69b89ac029b2ea11247d69ce32
Proof of Work SHA-3
Height 16604
Version 0
Timestamp 2023-12-02 23:15:12
Previous Hash 39336e870577f7675cc3165a1c1f0979246bbe66bd5b55c7a9c2f1f7be13ff11
Nonce 3158533630791345184
Output Merkle Root 6e9b28ef6eabb1f344ea2a668eb254ad28f83e006be157a236f3e3a70a1fc6f0
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 07053d7329112a2d82df568b03c0c8eebfe9f49f65209cd7a223e9a994c8fe57
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16930
Output MMR Size 10116
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16964
Commitment
6caf56602a60032fd0d0e4cb23b62fef16b537f8384efd30405bc5719aea1061
Hash
cdd22a4fab9e2b8ee96763f6bffaf3ab3bcebcfb8bdf0b6b169400df872e956c
Script
NOP
Sender offset public key
ecc51c21f6e82436a7de7760ebe3130550d5685e354db9adf8be86d443ce5336
Metadata signature
Ephemeral commitment
ee75b0a8253912481d6da448b82e75808abeb3dd39cc65582d2587ecd8755b01
Ephemeral pubkey
ec9c91d68de4ad857357bbf3fbb5239af674b61953866ce3b3c53d4d3522e441
u_a
8a8a59d5f2b502ce015d9704c530a7fb25e787708c400c7f10c6bd3aa516e40e
u_x
52c53127ea4bdf0244b0045bd7f0da01e54360b35323f6784fd367cb8d4ea503
u_y
c3c2e92407c4c4745d533d23d43f5ec18fd953be63fe6dd4c28d847392ba3c09
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
cc6681c98df434fa1bf97b1088339684141a6766bcf9b21a5afa976f18cc1812
Excess sig
Public nonce
3c9f90d8ab0f0817b5cd5f8126df0e4c1b035ce104ff4833e6f75b0cab07641b
Signature
fcfa52cf3660e157884e91192851f8ac32dd28d1ba62aa2103659f8a46052900
Hash
618adfaee2d368c9d764130fc4775c98787ffac1caa6c9a2ab105c3d88efe107
Version
0