A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16612

< Block 16611 Block 16613 >


Header

Hash b80cc3443d78dc2d274722b981b92de30d078269f2aa3ba36bd288b4eba64b9f
Proof of Work SHA-3
Height 16612
Version 0
Timestamp 2023-12-02 23:34:32
Previous Hash c3f5f4415c1872ec7a15b88a3ff9f40c19fdef2bb3ac748fdc76bf6caf6390c4
Nonce 11211875757018930781
Output Merkle Root 9741a099206711368a154fc577f84434dec1a40a2db1b47e715811b016507314
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 305b40b34ee2717ba74bc67676e17a1a63b706a3d043a724f4473eba5d4bf06a
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16938
Output MMR Size 10124
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16972
Commitment
a8f4c79982036bda3f6b6417057b38e2fe6f6a1abcfa2ecb692d19fccde07549
Hash
b50681c9426bf11bf5235d57cb2581205fb89ffc5aa43b4532b0ce4795ad3eb2
Script
NOP
Sender offset public key
e4675799f343952af17028768b39518ffcac0d533a848dfe0e6636c2efc6a42c
Metadata signature
Ephemeral commitment
ca47403b81dc643635d4024ba26a8f3fb53822d312f6e776390e1293ad575101
Ephemeral pubkey
84f5e74d298c064a3f1b49ff75bd012ed26c5018ec4c1a945f7f8f87f48d6965
u_a
bcbd0276a2b02fd926112a9b9c93f5a364e5958bd8386d44b2c9947c34067803
u_x
baf4aa69cc4ea0508749a8e42ddf867ff5328fc67c328757ed95dc760f5ddb03
u_y
3200eb5254b26e0d78787aa58f54e19aee75f93fe39b57f821ee559b8d815d0f
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
a47ba66af1931ffb84c6e84b0a2772a0888b87b53b801b242c7ecd3907526116
Excess sig
Public nonce
ce72e38cd1a020d69033e459c67c01793ca3ecd1d29c5e8b88327b382b361f6a
Signature
a924df2377cc2b82ef065118a5e54454fd94c81a888fa1fa6fe61ba4c81cb10b
Hash
00a90d951c0cad24b97f84044a8fcb3994c6f88ea29f5f42a91f31523c3bc391
Version
0