A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16616

< Block 16615 Block 16617 >


Header

Hash 003a3754b9fd6cf373de9690e1805fccb71326d85299124b72d5411dfa2504e0
Proof of Work SHA-3
Height 16616
Version 0
Timestamp 2023-12-02 23:42:27
Previous Hash d16a748b9092ba567cfbfd4f8f0e76f8b15edb7048dcea76007645c68823a4b8
Nonce 12221981042969116264
Output Merkle Root d459190a41bf507cbfaf0c03cee8895af23c2c9b69cbe5c43e75832ce7efec44
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 70c7b23a05be6541072734b053527a1275a40173d60f9a41d1fa480af2a14b92
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16942
Output MMR Size 10128
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16976
Commitment
22d2fbbe30e4d088c16a9d39c84f38af22b25e992f34ff4de3e66e5dbf3cc270
Hash
66b49e9fb4395ae88655f5b9ccd82d38f5207dbdc7ea4bc10ff891aad63a075e
Script
NOP
Sender offset public key
3410a76a44735dca88c3c1fbfde9793c3a0d42b115eaa9cb0c7dd30b3db13350
Metadata signature
Ephemeral commitment
a4155e937311ddc257145775da916ba9f1b3cd72c52834744f7a1104739a2a17
Ephemeral pubkey
282042d0f70fe103bf8255d90a96605638d88f237623d7a1789dc64d72bdbe1f
u_a
6a345c86216b2ad32207fcd50481dd71772af2a9021ec01fc04bc4190fb14f0d
u_x
fbe91c77301790f7708901bdd26b51c86f54ffb3b794100488511d2622eea10a
u_y
9abd7e69c0413916d3cee0accaab867577c2cc2e3029a3e54bacc507e4e21300
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
7adf9c09c9efe38291723ce629eb7b45a2edd5b45d43c942478e7fc479294e2c
Excess sig
Public nonce
faf3b53d2448dd8504ec9bd85cbd7cea1dfd322918dbb061f1bb8412b2709743
Signature
24f29ee2ea0b110507582a7e0e1426f0ad0ae0f0faf2b379e5a2ddb79a540102
Hash
fe8a5102f5704b29ff3884500cb892c5eec24fe2a6f0ba593005e838b414c09d
Version
0