A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16650

< Block 16649 Block 16651 >


Header

Hash 8a6c22cf64744f4efec927679f0a1e98aa9930c502252ffd609074e10545b766
Proof of Work Monero
Height 16650
Version 0
Timestamp 2023-12-03 00:55:25
Previous Hash 4836f529bf01f1d3b34d7c888012d41f65b8dda95df6d3047e6f051cfb0852dd
Nonce 0
Output Merkle Root b780384d9f64fa88a282aebddd0bebce10fe4c4043d0c20b0450d0b88b1553d0
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root a75b62dd95564cd015d9805db9771c3aacf8ab5472756942dfc70cdb076580da
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16976
Output MMR Size 10162
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
17010
Commitment
3270d954139ed76f3380b260299deecfeff0366a9024e1fff892b3f7eb4c672f
Hash
3c2e6ee4aac2d67463908936d4e99793e865095e88caebb29167c3343cada1d3
Script
NOP
Sender offset public key
32258691d7fdfad24b44e1ee5cd8e005e16932e3f2bfea06933534aa1d456341
Metadata signature
Ephemeral commitment
301f429cf25e118936e230c1500fdda4a3149421fefc7383f52e77c83cf3d762
Ephemeral pubkey
2859dbc5c2fa86f31d02686ffb2adc99149ebe0610250ec1b86b4349f60a6050
u_a
635dbea936ed41985433edfa627eade8df68899f34869f8883a2f8a02b290e06
u_x
ecb89f5eec26c6f2a932c0d4551a1e2812907e0415621b838df21156f1595100
u_y
0905376866907aa53b4f85741af3b0c324b36d6a0928d212cda9d26fa073b509
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
a0ebb1c33bd8019773e543a309307069be85b73e99dabf414c6d05854e2ebc3c
Excess sig
Public nonce
b20ed98070d7b5920287bd61a3cf71d626b26c59ad133842aadcce09d2b9376c
Signature
143c7fa7a15711c034afef85e9a4a096763d0a7d5d505ff819f8b6971f41960e
Hash
45bb297ffc818e29dfcf31dfd5686c0f7882ddb07ecf14e31c4cec3ba70a372d
Version
0