A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Tip

Chain height Best block Pruned height Version
34987 2617726427286722807488731fceff285a5227705168e473af8a9cb17d82dc31 0 0.52.0+NoGitRepository-re

Proof of work split

  In the last x blocks
10 20 50 100
Monero (RandomX) 0 .......... 0% 0 .......... 0% 0 .......... 0% 0 .......... 0%
SHA-3 10 ********** 100% 20 ********** 100% 50 ********** 100% 100 ********** 100%

Block times (minutes)

Target time: 2 minutes

All

   46.63 ┼                ╭╮             
   43.53 ┤                ││             
   40.42 ┤                ││             
   37.32 ┤                ││             
   34.21 ┤    ╭╮           ││             
   31.11 ┤    ││           ││             
   28.00 ┤    ││           ││             
   24.89 ┤    ││    ╭╮     ╭╮ ││             
   21.79 ┤    ││    ││     ││ ││  ╭╮  ╭╮       
   18.68 ┤ ╭╮   ││ ╭─╮ ││     ││ ││  ││  ││       
   15.58 ┤ │╰╮  ││ │ │ ││     ││ ││  ││  ││       
   12.47 ┤ │ │  ││ │ │ ││     ││ │╰╮  │╰╮  ││     ╭╮ 
    9.37 ┤ │ │╭╮ ││ │ │ │╰╮     ││ │ │  │ │  ││ ╭╮  ╭╮ ││ 
    6.26 ┤ │ │││╭╮││ │ │ │ │     ││╭╯ │  │ ╰╮ ││ ││ ╭╮ ││ │╰╮ 
    3.16 ┤╭╯ ││││╰╯╰─╮│ │ ╭╯ ╰─╮╭──╮╭╮╭╯││ ╰──╮│ │ ╭╯│╭╯│ ││╭╯╰╮│ ╰ 
    0.05 ┼╯ ╰╯╰╯  ╰╯ ╰─╯  ╰╯ ╰╯╰╯ ╰╯   ╰╯ ╰─╯ ╰╯ ╰─╯╰╯ ╰╯  
   

Monero

Target time: 3.3 minutes
    0.00 ┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
   

SHA3

Target time: 5 minutes
   46.63 ┼                ╭╮             
   43.53 ┤                ││             
   40.42 ┤                ││             
   37.32 ┤                ││             
   34.21 ┤    ╭╮           ││             
   31.11 ┤    ││           ││             
   28.00 ┤    ││           ││             
   24.89 ┤    ││    ╭╮     ╭╮ ││             
   21.79 ┤    ││    ││     ││ ││  ╭╮  ╭╮       
   18.68 ┤ ╭╮   ││ ╭─╮ ││     ││ ││  ││  ││       
   15.58 ┤ │╰╮  ││ │ │ ││     ││ ││  ││  ││       
   12.47 ┤ │ │  ││ │ │ ││     ││ │╰╮  │╰╮  ││     ╭╮ 
    9.37 ┤ │ │╭╮ ││ │ │ │╰╮     ││ │ │  │ │  ││ ╭╮  ╭╮ ││ 
    6.26 ┤ │ │││╭╮││ │ │ │ │     ││╭╯ │  │ ╰╮ ││ ││ ╭╮ ││ │╰╮ 
    3.16 ┤╭╯ ││││╰╯╰─╮│ │ ╭╯ ╰─╮╭──╮╭╮╭╯││ ╰──╮│ │ ╭╯│╭╯│ ││╭╯╰╮│ ╰ 
    0.05 ┼╯ ╰╯╰╯  ╰╯ ╰─╯  ╰╯ ╰╯╰╯ ╰╯   ╰╯ ╰─╯ ╰╯ ╰─╯╰╯ ╰╯  
   

Estimated Hash Rate

Current total estimated Hash Rate: 886895 H/s
 1297020.00 ┤       ╭─────────╮                  
 1269678.33 ┤    ╭────╯     ╰─╮                 
 1242336.67 ┤  ╭───╯        ╰─╮                
 1214995.00 ┤ ╭─╯           ╰─╮               
 1187653.33 ┤╭─╯             ╰╮               
 1160311.67 ┼╯               ╰╮              
 1132970.00 ┤                ╰╮              
 1105628.33 ┤                ╰─╮             
 1078286.67 ┤                 ╰──╮           
 1050945.00 ┤                   ╰──────────╮      
 1023603.33 ┤                        ╰──╮    
 996261.67 ┤                          ╰╮    
 968920.00 ┤                          ╰─╮   
 941578.33 ┤                           ╰─╮  
 914236.67 ┤                            ╰─╮ 
 886895.00 ┤                             ╰ 
   

Monero

Current estimated Hash Rate: 0 H/s
    0.00 ┼─────────────────────────────────────────────────────────── 
   

SHA3

Current estimated Hash Rate: 886895 H/s
 1297020.00 ┤       ╭─────────╮                  
 1269678.33 ┤    ╭────╯     ╰─╮                 
 1242336.67 ┤  ╭───╯        ╰─╮                
 1214995.00 ┤ ╭─╯           ╰─╮               
 1187653.33 ┤╭─╯             ╰╮               
 1160311.67 ┼╯               ╰╮              
 1132970.00 ┤                ╰╮              
 1105628.33 ┤                ╰─╮             
 1078286.67 ┤                 ╰──╮           
 1050945.00 ┤                   ╰──────────╮      
 1023603.33 ┤                        ╰──╮    
 996261.67 ┤                          ╰╮    
 968920.00 ┤                          ╰─╮   
 941578.33 ┤                           ╰─╮  
 914236.67 ┤                            ╰─╮ 
 886895.00 ┤                             ╰ 
   

Blocks

Height Time Proof of Work Hash Kernels Outputs
16753 2023-12-03 03:58:27 SHA-3 5294846ca2d32048598a59d2762f38868744958de499deaa751bea576150dab3 1 1
16752 2023-12-03 03:57:41 Monero 377c68133a01f502dd8c31f0603092f48467208d72e63bdbba6cacb413545364 1 1
16751 2023-12-03 03:56:39 SHA-3 e761577303fe9ca2384f236382b16182e7575496a79ce2a8004c8dd8a93e0490 1 1
16750 2023-12-03 03:55:39 SHA-3 15416733b2ec3700ed61821a0e6cf427c4e7286429f6219b1a2f749d6e7f4829 1 1
16749 2023-12-03 03:52:26 Monero b96331fe130a09d993ecfc3b9a62243e6d6c3ad4b68023412a2f71be9cff23e3 1 1
16748 2023-12-03 03:50:11 Monero f5c55b704630d25fcdd1cdec2c5892fe999ba32d2dd144039ef332f7ab350ee7 1 1
16747 2023-12-03 03:49:26 Monero 61e7a39bdc540d74791623e122d448f16a04ea704a3ed3063d2ab2b7e04cf0a9 1 1
16746 2023-12-03 03:46:55 SHA-3 4f9393755e2146d1fc6efa52e33ed744ef1a003efef019f0cc6264601e26266f 1 1
16745 2023-12-03 03:45:51 SHA-3 eb62c03858121b7dc9f0320028df844f6d366c5d87efe65c86bafe419883d124 1 1
16744 2023-12-03 03:43:31 SHA-3 85972327841789a6eb7724ce11a56bd92cd0d0fb95f3f58c3d2cf6b79f8e1717 1 1
16743 2023-12-03 03:42:59 SHA-3 a4f8ed4001738727a14f648ef55374c42b8783ac8b46436ab42eee99feb30721 1 1
16742 2023-12-03 03:39:41 Monero f12cd512950bb0c5fb137ee061e1b0da53c0fbf26a6f9df37238a035fbf91192 1 1
16741 2023-12-03 03:37:11 SHA-3 a0e6ca7f24f1a0de757d0de6fbfb04c875b7eecb28cc51458670bbace4d432cc 1 1
16740 2023-12-03 03:34:26 Monero 36fa5406dc009a05ce0633dc9c5c88465607ec26204b4ca3b5b48132e4c0cd90 1 1
16739 2023-12-03 03:31:26 Monero cba8555dc2e8fa1825fbd0ede37fb2bd5650148b5cee3081a67fa5b34283fb71 1 1
16738 2023-12-03 03:28:16 SHA-3 10e7ff5ba7a2f18249255c39fd158ab25261fc322a0cf3c16428bfaa33017107 1 1
16737 2023-12-03 03:28:11 SHA-3 6166b06afba939e087faac754a03a8237621c0ba3e8f12c90a85195efe10aa8d 1 1
16736 2023-12-03 03:26:56 Monero 2e9b44930d293e17445081f90aa6a6c9fa44a15d4684b6cd5908c51adac9d67a 1 1
16735 2023-12-03 03:24:41 Monero ddfcd5310248bc9f52371d8f4bf730b77ce6adb0eda3d1f08b7a95d2b3ee7c48 1 1
16734 2023-12-03 03:22:02 SHA-3 f8ca5d6368e0dc6a9ce6d9cacc7afecb65cf390bf4c86da1730a579662a0d392 1 1
16733 2023-12-03 03:21:40 SHA-3 7f350b471084c631a841417d45f910bef8a75c28ba869388ae51018213a6f25c 1 1
16732 2023-12-03 03:20:56 Monero 7abc68b7f583da34c420bbc6902dce563b43197511529649242e8e2337096558 1 1
16731 2023-12-03 03:19:27 Monero 1ac0911f2349978aa443404d395526abb733b2fffc0602ab524d02e54f7515fc 1 1
16730 2023-12-03 03:18:54 SHA-3 7d129327519bacdc8ed9a08de4cad35c5dc06bfb784936ba152f855b78887cd5 1 1
16729 2023-12-03 03:18:45 SHA-3 dcafd845c9dc067745ebb5a38661e80e8a95c95c97fcaaf47ab4f1fc1157c991 1 1
16728 2023-12-03 03:17:11 Monero c2ecf4fc57258263c07e87090faae02089b3fc6508fdc53fe749655f84fda2f2 1 1
16727 2023-12-03 03:15:59 SHA-3 b84cafe23ff165c4cfaa4dd94beb0b1f17ca86056049edf0e28f6093d691767e 1 1
16726 2023-12-03 03:15:09 SHA-3 1900568645838912bffa82e40a51be4268747c062b3fe76f1f4d30e3a7f59185 1 1
16725 2023-12-03 03:14:11 Monero 93b699638510ffc1770f08ccb24c71fa51233fe1dfc87de6be07098d0f0280e9 1 1
16724 2023-12-03 03:09:41 Monero 6dfe96d6a076abf88c2cb869b455aa47262aeff3246941e094e4159083c41dfe 1 1
16723 2023-12-03 03:07:14 SHA-3 e6f64f66c0621e00451285c38e0bf43805ce24883f02ae8b9145ef85af2de693 1 1
16722 2023-12-03 03:06:00 SHA-3 f5326048f0ea644e0c7cf0f7a4e05360c0b8a72b25bdafece75905020fb17caf 1 1
16721 2023-12-03 02:59:13 SHA-3 2bf7fe94030011566868f8423bd0806851368a250c280c760e057ff0baa75eb1 1 1
16720 2023-12-03 02:56:11 Monero 23b2dac8af28de0d3488fcd5d9c7f4ae5d639e1bf3c46402af40331993f5894c 1 1
16719 2023-12-03 02:55:26 Monero 7a07d305c753ea82a0c857b336dd59b206d2d0cacd9c0f2e7f5ab08816c1d9ec 1 1
16718 2023-12-03 02:54:41 Monero bb80d51598c4bdf56a2e19543df8bfa9688d9f1f7438f5380ff31ef165f65729 1 1
16717 2023-12-03 02:53:11 Monero a64f1bd3259d868521ba4026e71eadd652ecc735ce7984dcda33dc2dddce4ac6 1 1
16716 2023-12-03 02:49:46 Monero bb5e7dee34df8321f503711a1b1defb7a194ae27fc8b0ba75f10c2bde021b16d 1 1
16715 2023-12-03 02:49:26 Monero ab41df4f7221ed22ada0ed0d1b49028b4105c005ebb7b97ef0029a329b597f65 1 1
16714 2023-12-03 02:48:33 SHA-3 366491b1acc8383b44984618c307e375442d095caf7398cf2df92d14cd732da7 1 1
16713 2023-12-03 02:46:49 SHA-3 3cc53c719f45aaa94949ff4fa8d21f408e9c82793a9db28dc21289565b507963 1 1
16712 2023-12-03 02:43:26 Monero 4840122041ea12b37c701d86744a0f45c707e610791de089fe9d6aa978afedcc 1 1
16711 2023-12-03 02:41:56 Monero a163d96d435d02bda7600f1642c498383d306544afc7e591ab5d6d181e8435ce 1 1
16710 2023-12-03 02:41:49 SHA-3 16c14989a04198a088099195e42ba0a22d7bbcd20122eff4bfb24795db3bcfd5 1 1
16709 2023-12-03 02:39:11 SHA-3 2f8da043e02b6b32c4ef11f821c34394c2165ecf8ee2e641243b731441fabb85 1 1
16708 2023-12-03 02:35:10 Monero bfd7a05c4ea5e9ab3cf92004e4950a4b343420387e38499793461c88438917cd 1 1
16707 2023-12-03 02:32:56 Monero 5371a3789ef0d25a4f9b1f9bdbb75e5bfeabc158e8555296deafbab7223e9c6a 1 1
16706 2023-12-03 02:32:11 Monero 037b23bf3470922127c15e5e47e1d598a357195e1f13db07d7b26141bc442087 1 1
16705 2023-12-03 02:31:26 Monero 25a6c25750dd050abe3390fc324233ac9f6d9b7112bda3bbe67f37a7cdc4f40f 1 1
16704 2023-12-03 02:25:26 Monero 935c86bed127e63a72fb49c139b36e8388ec289f8c4faaf9dd5ceb6823e711f3 1 1
16703 2023-12-03 02:24:41 Monero f07dca06476542f75514e715c61b44a1cdac7c4ef737bbd2c440db1164a543d8 1 1
16702 2023-12-03 02:23:11 Monero ecf9f81e6fa0def3d0d4549ae4953026a8966d95fb7f0e223aad4487b9c6cd98 1 1
16701 2023-12-03 02:22:25 Monero 8f700c08133e9fccfb8fad7f2ef37851ef5d5d3774d93c29dc3a59ba3bd3d04e 1 1
16700 2023-12-03 02:20:56 Monero 779c55fc726b968fa6ea8471602ca994b0faf01a631691cd9a69c1248c74b32e 1 1
16699 2023-12-03 02:18:41 Monero 78abbc8295434aefe7b3a7e889ef3a566f9689e1636d9fa8644d6e62350397e8 1 1
16698 2023-12-03 02:18:18 SHA-3 b3453e714895d320af8304844f5fef066d3707d83a93e6f936c3b61ce87618ad 1 1
16697 2023-12-03 02:17:11 Monero 4da247de9701f52e946cd9c66735113ca0eca61ba294819f556104e63478a165 1 1
16696 2023-12-03 02:16:36 SHA-3 a186f73976e2592d7ab5fd97dc4659780cbbfc1959a51da66c7012b1d1b23c58 1 1
16695 2023-12-03 02:15:41 Monero 5a6c774169aff45cd5ec8eaabbb80232abf7301515801f227cb7349fc96fc1ea 1 1
16694 2023-12-03 02:14:46 SHA-3 b31f5f733414c587b34aa85ca9540a96191c03d8fc6742560d5fbda53d28c737 1 1
16693 2023-12-03 02:12:41 Monero 7218ab30e6d007c2c818dbf4a4be56e59606a8d4101f6a3cb889fe9eb5011cab 1 1
16692 2023-12-03 02:12:02 SHA-3 8dcca5a16720884f32dd07671660b7aa433e33ac18a40d9a3c980e2c66179c6a 1 1
16691 2023-12-03 02:07:41 SHA-3 059814e98b6fb7479d03a6aafad197c00cd357ef6530b45ea1f4726a768d69d6 1 1
16690 2023-12-03 02:05:55 Monero b89f280f2d8baec210b90f78d6e2f6ee438088ea3f7ced6ac0123e2ac74750f7 1 1
16689 2023-12-03 02:02:55 Monero d1c4b626b7ccc016282c99b0f6a082e947345a609a01c9b933fd203f7e31e584 1 1
16688 2023-12-03 01:59:55 Monero 5c65e19981fad38cdca393194798c717ffae2520a69c15a1bc2caa808b128592 1 1
16687 2023-12-03 01:56:55 Monero 8fcc1dfbd94148df7adbaf9a5543ad94b26918588f7747e3f0b28a703c3c2e5b 1 1
16686 2023-12-03 01:55:56 SHA-3 d103170eb4e76c2588be65b28d9da0cd16fa79d03536fc3d1854513232042f87 1 1
16685 2023-12-03 01:54:03 SHA-3 2048058877ea595785f0f63d06d30f8a6d0c19c353bc829ad9f2102c00b72931 1 1
16684 2023-12-03 01:49:04 Monero 263a7257edfbce5bb8c8673a3da8c34ab637c925c4dfbb5002c0c5deb50e8cd2 1 1
16683 2023-12-03 01:48:40 Monero 0b8b9dcf7bfa3cfb6f7b29952ed0a259c5ac12e77b55f2aec987a75fa5b1fb1f 1 1
16682 2023-12-03 01:47:10 Monero 874c3b39852fb874c40b78412c13090f44b1a04f20b49574329ae5ae66f02b86 1 1
16681 2023-12-03 01:41:56 Monero bdf83baad7a4e962083f4d13727b6abc081807290a90e5e95d7f21e059d0b950 1 1
16680 2023-12-03 01:38:13 SHA-3 173ee00290dfdc35fcdc1c862c5924f3d882002fa59cabdac95aa3d6bcc08fee 1 1
16679 2023-12-03 01:35:59 SHA-3 6ffd269010ba6c17c5c3152f792fbaa7c2c2f9d2cbd7ce83e7e5a1e30a3b0b43 1 1
16678 2023-12-03 01:35:10 Monero cef8aa6c645c02b874e13d8eca3bdd1891d5655792826e5bef52b842e0f80b4b 1 1
16677 2023-12-03 01:33:40 Monero d8915b39bd82863d65f952b024591e12f6f4bf1e45054cf16a22e8990def2e53 1 1
16676 2023-12-03 01:32:10 Monero 00801ecb10d2fe9316cf494f17cb94f683d953783655b5d2ae8b57b6aef598c9 1 1
16675 2023-12-03 01:31:25 Monero c07990f58657782276936109d90a66973e0ef5a31124f03bce8708e1aca5bd36 1 1
16674 2023-12-03 01:30:40 Monero 774c0f0c3c982c2b721b0b02977280068f09aa4bd3f3888973a37a5a6b0eef69 1 1
16673 2023-12-03 01:29:55 Monero 392ce0bc119a892f16257a386ea8c2139038bf46f25168afc806d1c4b554d39a 1 1
16672 2023-12-03 01:29:10 Monero fb38186eca34961b8437460cf03604d0ec95d2b8b742ca65a43513f747b5f0ca 1 1
16671 2023-12-03 01:27:13 SHA-3 aa912b4cf466da91b80070b0942498290641a12580c5c661dfccd7e734af7297 1 1
16670 2023-12-03 01:25:50 SHA-3 a947ae787239bdfc2628d2fb001e04a9b618ac2ee2b8351f374ac3bc2e7229b1 1 1
16669 2023-12-03 01:24:40 Monero 3f4f37feb8bb6d86cd8dcca13d93c2d420292afbcce056e884072799aa406295 1 1
16668 2023-12-03 01:22:41 SHA-3 a6f3c87ec47bc2393ca6f3f5f860cd3a8090b1128a2279908a8e8f9777f6db9e 1 1
16667 2023-12-03 01:19:20 SHA-3 073d0b8446e9e16364e69e41524426c08ee21041ac3224483c36b3e4d7600948 1 1
16666 2023-12-03 01:14:55 Monero 39cf403cb5903db6427b5cb394c3f5ff099f6375f11f996a5da85313b8b6cae8 1 1
16665 2023-12-03 01:13:25 Monero 9a62a1b9a25e5c2bfc4c2bed194599116d2e50c7e8cce58a2a3dfd44f76561c8 1 1
16664 2023-12-03 01:13:11 SHA-3 3d770e0cf0b1dafca5c22f9280cdefd34d0c59ce0f4ac7bfe75582d891d91adb 1 1
16663 2023-12-03 01:11:10 Monero 769b14c0a7bcf7dcea7b4d36bb190bc5d5f892780de144e341c586682eebebae 1 1
16662 2023-12-03 01:10:25 Monero 3b311ec0121027008af24dfcdcf7d78d1c86b0415bdf0affc8ec5383afc69a42 1 1
16661 2023-12-03 01:06:40 Monero d3e1967aa7dfe9b4742405bb811678c2a2cbad716b332fb5bf454142d071ba0a 1 1
16660 2023-12-03 01:05:55 Monero 8ea28d9f74c0dbcf865800c5e31ab309b9095fe9d66c686aad6d2797c0f12730 1 1
16659 2023-12-03 01:05:30 SHA-3 7ec396c1a2e470f03252b3ee704f9db93040eda7a1ddb6ea002e49b7ff671bbc 1 1
16658 2023-12-03 01:03:40 Monero 94f17c2a38ba5156677fd8aa25f7e30cb3739428f766de406068e3173261b83a 1 1
16657 2023-12-03 01:02:10 Monero 36a72342ea046792b8519adb3d7274fc740585189b1389e9da0d348e106586b0 1 1
16656 2023-12-03 01:00:40 Monero 89f8621dd96c2da9a1455757542d8889fe337579cc8b0ff76fd8366c72cd3281 1 1
16655 2023-12-03 00:59:28 SHA-3 31ed4c586966bc52dda7d2fa480533194d038eb0c9e28bbf181caa1c5c3f901d 1 1
16654 2023-12-03 00:59:22 SHA-3 6f903d697d64b178cb8751639568586a194afe6c895ff0760dddb03e669c4049 1 1

< Prev Tip Next >

Show per page: 10 20 50 100


Mempool

Excess Total Fees Outputs Kernels Inputs

Active Validator Nodes

Public key Shard key