A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 10621

< Block 10620 Block 10622 >


Header

Hash 518de964ec3ac646339e27d5bbe933edbda2272140a127dee83a7381c350ddf3
Proof of Work SHA-3
Height 10621
Version 0
Timestamp 2024-05-18 16:06:57
Previous Hash 265281e5631137d179aaf72d780a90fe66a298cdd6514eb28807e43489bd6025
Nonce 10494420175691282994
Output Merkle Root a3134e77dc35b41157cc1a92a597bb9a0cb4929d1b7f6f9c85b3ae638b8ecfa7
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 053f299c7909f3cfcbf5a6e8944682f76da18be17174dd76ad3cd768b6bfdf77
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 10635
Output MMR Size 7456
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
10981
Commitment
eeddb7e8bd2875866125f887b865836046efacd0f5c787a9b6450f8131c7db31
Hash
9d674d6359c90286e89579c0608aa03b31f1aa9511c01b9765e8a768b4fac92b
Script
PUSH_PUBKEY dc511b652fe13728211e4c7724a02cb908ff2cc759bdef392dabd28df707f768
DROP
PUSH_PUBKEY be97637ea6934a5b3742eb9e62e73e682f21c17cb86a17b74ae783365790e513
Sender offset public key
3c3f44889a35a3681c7e7c3f29da7119364bede0f43997bbb4fc041174ae4363
Metadata signature
Ephemeral commitment
1ee557504b13366e673e66db94e6743fa04f5b9d2b2595cfa868bcb5e7138c30
Ephemeral pubkey
5a335dc7219773af8324f660021d810dc467fb75294688305554b4085cfcdb7a
u_a
3cb92798ec8ff90c557fd8ad710ebbe7bef8569ea4c00ad679232c0508faee07
u_x
861b32467361d4ae622924d4df3089f98ee8800bf4f642fe2f47ca5cf1989903
u_y
d4428712d89b3237cc1ea1d30fbb4c52f46a0e42d2955288f1d8269294457d02
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
689c1f75612ca0088a00685dc71eefbb7c5ed3962da91b200a9bfd43b98de25c
Excess sig
Public nonce
b2480d6a0ff197eddd3a63c02241b1dd7a8f5d91d7449da1c582a81da6711159
Signature
538d8f8abb9a5ef39494cea11918fe7ba13cb6924d911baaa68221d7c2aabb0d
Hash
0a9b90f17142ac499a00dbb8e2bc0e5b4378399fe8888b95c8b7d8da4961f038
Version
0