A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 10622

< Block 10621 Block 10623 >


Header

Hash 1dcdf08db920530d38ba3285879a6c7a38511d1a1a6580a12204d91384b04462
Proof of Work SHA-3
Height 10622
Version 0
Timestamp 2024-05-18 16:18:49
Previous Hash 518de964ec3ac646339e27d5bbe933edbda2272140a127dee83a7381c350ddf3
Nonce 1661898030640829528
Output Merkle Root 4f809711691eddfe759669195c4f833225fe762394fb0614dc2d8a19de10e131
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root aa271aa80f0094d7dc8d83485722e5692282815f435d58463295581e7857ce91
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 10636
Output MMR Size 7457
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
10982
Commitment
fe6df9bfa1cade4b9b1b68fa00f27d086db0d56b97eff087767972e7a13da571
Hash
d230e8c83eddb2bdff31b3f2dbd0e54b0cf53b563e828ba9fc3fab84b1136b1d
Script
PUSH_PUBKEY 04808eabe6787328ea7d6f6b25cda9df01e630990023ec93828088aee2175a12
DROP
PUSH_PUBKEY c49f476d43a4bb958b004df0ad68d616754d4dc1cb8626f0cefd6418f515150a
Sender offset public key
24bd254c824ae219033b736805eac4d99ce37629df40e71dd2c048e101d28613
Metadata signature
Ephemeral commitment
642d1931927720d6eefd445444ada07e96137d78d8e6e89faaf432193c6b0f1b
Ephemeral pubkey
ead2cea7d2b801c8d54bd3f6bb66d3d01112ae2249ca6b355e56ed375ca8f31b
u_a
61fc8afca9e5f389205fe47d358ae7830b19c959f4de49f77f430ab27d3bd704
u_x
2daf346cf7d01af3c3c758dd2e1ac418caee64e3d8651286d3604904f4bf6902
u_y
1cfde4ae8fb7bfe5beee5a48c2e9ee20269fee12500b07cf879716c74c5b7204
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
d45c44ce190ea0a844198bd9188119ad9253ae72f0dfc428e467a212d66f8d78
Excess sig
Public nonce
160ab189d0840b5e7165e0ea6597309b1cb1989152b153f18d18450b7ef33971
Signature
84fac4d1c05349f888655e767b8f42b2d1fa4f49554a1f703a7f2c35e1044c08
Hash
64060aade08808fbee22a683d601046ddbab62b872ece49e848f0bf5083769ca
Version
0