A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14504

< Block 14503 Block 14505 >


Header

Hash 36cc8e05a2173e8c164a20079c76c3e760dfa6d9db83e58edb2f8aa49f96f70f
Proof of Work SHA-3
Height 14504
Version 0
Timestamp 2024-07-04 18:06:57
Previous Hash 6b69d617217c79a7f5ddf9029a77a47d23512b2ec79a53215627a0c45d50b2e6
Nonce 9802376373462513055
Output Merkle Root a29bd0ee24e66a9c6269c77cef298bd75c6680f4ebbaca8a820d9edde526e32d
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 7313f0ed29b00002874ddf21629463e926fda61cb56da03046a80160ad281845
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14518
Output MMR Size 11339
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14864
Commitment
d6441794bd2b6da5eb40dc21fb2b67094673e3ca90a680017bd297bb07a9fa22
Hash
d0e4828416a3d3439d5eeb7d3b20ac283e2c169b82c67c0f261c24bb0faa3893
Script
PUSH_PUBKEY 1a1a0bd4c01aa855916f4cb9bcf5b0b3c45dba435a8618bb05d667724649eb1e
DROP
PUSH_PUBKEY 48bc659843cb438923f289efad00c390a7e3fc98e63138d93afd7c7e0eac7767
Sender offset public key
cae3a4f20e6596542c8771ad738dfef8d1aafca4ac53fb8b51fbd5a482c3a571
Metadata signature
Ephemeral commitment
b60a46556fb4f640a70350358329d72b7429abbd0f21cbc77ae929c10ae77478
Ephemeral pubkey
944119732536401d775f9be2122b3fb349db74175c5de137a68b977de8d16d06
u_a
b3094d324809df9040140b7e758ff8423453de5c18ed6986c788d1406b9ddf0f
u_x
2da21342938f669abb3337862a583f6e624ada0316572b418a35f5b0b2860e03
u_y
ae69428f79abcc6d33cb13f3b863f14665eaab13343e012c00fd51e0f432b300
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
76db15e8432a09996301acc322a4cbbbae23920f63fbc2bf5c01ada5f217283a
Excess sig
Public nonce
ba923dd135794ee5d4b259a767e9cbbc00d5b9e16b9fe1e520548c8650d5b07e
Signature
61c702071ae52456e75cdaa9ba92e30b91f69334417d6afe524bbf5bbae41804
Hash
23779d68cd43db7004002f261bc4bac2139e2cc786258d3d841cf65b17793d4d
Version
0