A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14505

< Block 14504 Block 14506 >


Header

Hash 34082cabfda85df3286a6f080048729675a17055e0f6d0b100afdbdf6ffdbf1e
Proof of Work SHA-3
Height 14505
Version 0
Timestamp 2024-07-05 03:50:54
Previous Hash 36cc8e05a2173e8c164a20079c76c3e760dfa6d9db83e58edb2f8aa49f96f70f
Nonce 6940417928341994214
Output Merkle Root 1fdb8f52098c3689920b3620c9ae1e25a0ee54398d9a0917d45beab79c047942
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 19381a488a60914978da18804513227bc26025ef3850e6601f8a023cd8cce4fa
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14519
Output MMR Size 11340
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14865
Commitment
fc4f4316ba4ff6465fce744b13d8c5bcd470329188b607c777c04a912df3ff6e
Hash
c5e72af9377c50ecb9fd72dcca85199a25d3ecd30e5c95bab7bfbe8714ac7ca2
Script
PUSH_PUBKEY 081344b9667f99f6baa917227161cb6d48940c5ced282cf1c0fb78c159537329
DROP
PUSH_PUBKEY 2cb7d742b5a01e5581b88f12eacb5c0668875d580bd277023800ba62a5477144
Sender offset public key
7e762c7688419ab48357680120e2e8b147055e54fa6b92ede544c3495a843649
Metadata signature
Ephemeral commitment
24ebdee3c824b9f4c3f39cf24281ac5f500ab4ab873297428f82283eb6154b03
Ephemeral pubkey
8ad0d29f3c9271df1ed11268f1a8bc4da15929c21fe74f1aaa274a17a9380b63
u_a
34e5efcb7e648fe5bed864fc6f4ec12001903ad896d53e725e759dcb6b1d4f0a
u_x
b545f09ceb9abc6f54ae030d4d3eb1d5297d163345b141c2ce839074bc4da704
u_y
c1cb58970e3db6768c290987314dfda244e67da18ddb82931d7e21016a737d08
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
044e1c2d240713d86b2267e1f58542d819fa351e11f5b588c76e6a856112a038
Excess sig
Public nonce
9e60e02d06bde488e209dc79528dbe46ee9bcebe399034e2fcb2815d1953a459
Signature
dfdc6aedd3c6f0ea0426a440737657965e67bb08c952bd63a431aa9c4031ec06
Hash
592f46157145ec0f732c4905efd8ea4a8f646464a048b4792c93ad4267230272
Version
0