A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14518

< Block 14517 Block 14519 >


Header

Hash 5ed1ff16985747999ac0fb94be3a72a91333c9d5849b714e82ace9cf0b0805d0
Proof of Work SHA-3
Height 14518
Version 0
Timestamp 2024-07-06 01:23:36
Previous Hash 23d70d70d6dd5e45a06df254f4fe63264eac83bbf68ffd3c5f7c1f82778c79d9
Nonce 4999092218273438405
Output Merkle Root efa81b0041d2763cecdbccee63f6934eca9a1def9415d74640f0f8c28d4450d2
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 41e401b74b6b695e5846c5aba43c7e467b84e52444ce9e250b8e96766c078982
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14532
Output MMR Size 11353
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14878
Commitment
baf57a16209b5319962b3b09656dd326e92c0dbfa75f3831300adde80c466f13
Hash
c469ffdfbaa351d5e8168a338f2b9000550b0363ddeef6a416b452fd7c0416f3
Script
PUSH_PUBKEY c4d02533134136c939c7fe195ac7e872cbb5f8b939e470e55722f67c1cd82561
DROP
PUSH_PUBKEY 0ad3ae0156dbe49163c01586ba59c24af2b49f3523263b8754efb771f3c8d44a
Sender offset public key
4aa8b7fb12b415e3da213f530b5be08ed437fd67b3b31711028ac514e66e3c15
Metadata signature
Ephemeral commitment
d006dcb674f1429e62e2125a262224a628fab92077447bd13ea51a159b09a115
Ephemeral pubkey
ae7ad12a7703f616058c38b02f6deaf5f203217de65e653e10af3625e35bbc33
u_a
c3132865e112103379b31edf8a5c6d6a8ac6bbfecd691ff16051108065d6be06
u_x
aabb53a63777f215823a08ec0d2a23db319b3b95543665ecd5f10ae0e90a0704
u_y
ff5925bd988b3905289a8566e55c9115af0f1abcd0d7edd805862028e3efb103
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
fe44c82c1c39853a27c4c95aedbcda6245df7c6c073007f0ef1a78b7619cee76
Excess sig
Public nonce
e0477b0511ae576f6287aade904cb91c664cefb276297712ed798ea8dd44cc08
Signature
6d63bcd67bc1fde2ba152fd12376bc3aec30ce11e9bed9a46ceb0e80f8e1280f
Hash
edebccee9c5017418e15f22670aed94e519fb7ce44310e3ada847a8745150a62
Version
0