A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14519

< Block 14518 Block 14520 >


Header

Hash ffd713a05d6fcae6b94d753f2548767a954873dffeec0efe38de63fc40719ff9
Proof of Work SHA-3
Height 14519
Version 0
Timestamp 2024-07-06 01:29:15
Previous Hash 5ed1ff16985747999ac0fb94be3a72a91333c9d5849b714e82ace9cf0b0805d0
Nonce 10461622705459589466
Output Merkle Root c7f3153839e0772ebd38328ce287487f7e9b6ace912c76d2c1f02e42a3619fd8
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 41fc0b91b0dca34c95dfc44a0f249d149a395b52531aeb9130d36a7ca4a57833
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14533
Output MMR Size 11354
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14879
Commitment
ccd7f1ed56e170d4494ecf9211d6bdd74ce22b1ae4854475decb87fc2090552f
Hash
b091369a36f2e71b1667c5446c785268e967acfc3bdc633ca864dba226e6c023
Script
PUSH_PUBKEY 0215a0392276304cc20cb4ea702c61c6a8c2f10df7c51a08ac99361416469d74
DROP
PUSH_PUBKEY 46f4d6e8b95704add7d9e67d6f64245ce8e356c55c9523b27b426ee452292503
Sender offset public key
b4424cb11b5cf07011475e8c02a1768055325bd2d4636c25abc851c28d18e878
Metadata signature
Ephemeral commitment
00ea2120ac114f44ba07c34aa549bc6253dd319b89ca8299fa6455801ff75b71
Ephemeral pubkey
6826e72c7ea25bed7154043ee4bdb568ed332e6bb332ccb68d73b53051313d21
u_a
db8874c7cfe071ef4166d4e5aa74c917d823ad77b737b9a4b1fc3c48228cc101
u_x
2334b3ce3b25fa3c22158c705ee1efba24f234965b4943e70c14252ca1e59803
u_y
cb058dbdf368161c7b289c6cccb6b55e25b0e9a28bc2b4ca81cdf0939414fd08
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
4e395d5d013156260de610065499d2e8881f57deda8156a5b38e7a033a3f494f
Excess sig
Public nonce
d4e35081aaf5f2b96fbaed2dcfb54a51fd97c7f6ccc325b8912062bb16cb9b55
Signature
0d3514743c2d70e48158cf58fbad90cb6866049805a74e770e82376753f89b0a
Hash
e7124e7f6f688d0c8181a0f61f562ac61c4dd3132403b6aa932e8ffc21bd404e
Version
0