A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14524

< Block 14523 Block 14525 >


Header

Hash 7e12c41033433fbac433613b7432e36860f8144fe3702524cce0b6ce2e71993e
Proof of Work SHA-3
Height 14524
Version 0
Timestamp 2024-07-06 06:24:53
Previous Hash f14bf31988049e958dc177c0a63ea64dec3adf179b1c5de1c46467dae6b0ce18
Nonce 9445078795463172501
Output Merkle Root eec5e9e050f8f457001dba044c37b5f4ad8504194a300d5e646ee9c6ddc26580
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 4cf63c93321f2bad804927048e772ad0c92632f4d0a831784f96c07fadd30cef
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14538
Output MMR Size 11359
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14884
Commitment
00a600a10b4102d9e0207bb82bd20f743a7d455ee4471822814e0aee002b5134
Hash
c46883de25922f0375a2f2bd2040e52b3614614dd6c7522e4034079923af334f
Script
PUSH_PUBKEY 1cb9bf11ddb66cd31d5aecbba5500de9d1fe70166d08eb5920979a585303fc27
DROP
PUSH_PUBKEY 0458c06b7d871ce421c1ae1394763e15bc64fad5190f6a9a91e1aa0f0e902924
Sender offset public key
daf4964af3a1a4001f0abfa03f969eb993a3d215ed4f99e1250c638988910569
Metadata signature
Ephemeral commitment
86fe5a34446c37b2724542077776b5af2c8fdcf42796200a969beeaf02b4f41f
Ephemeral pubkey
589c81c3530739d70c82b478e607a4c4d83faf885a8bed82ce2188eba4137b05
u_a
613ce77e661fbdc7478e2807cb77bacc9ad06cacf8b7e413ab05fd7f752f6b05
u_x
1677162aa541b9e00ef2a76ea758739751de73ac9abb4a1b701f26b52fb1810e
u_y
d1a4238197f51ad9a6487fdcd39ad71cdd056ca054ecb56d8eba1a5ad671b10e
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
62e5802e8a5a817e1df6ef6fafa1f4af588e74cbfe076215047d364106510d1f
Excess sig
Public nonce
2220440af46c87af205a124988fccd68a4f1cf13177311e33eebada4d8f4b30a
Signature
14fff462f60014b1b4b5bebd7129daca998ff9d1e4837a4285501f213dad9d0e
Hash
22e7c4772d4b0546da27ccf8263d1e7f595b600eb75e48ce84cc793766a181e4
Version
0