A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14525

< Block 14524 Block 14526 >


Header

Hash cedec1581cc7dd1c9245c8b7c5a9521983b86b170faf5814f609bd7935b515ea
Proof of Work SHA-3
Height 14525
Version 0
Timestamp 2024-07-06 07:16:52
Previous Hash 7e12c41033433fbac433613b7432e36860f8144fe3702524cce0b6ce2e71993e
Nonce 661580134584256571
Output Merkle Root 4cd1b47f7a9634293bf88c8a5cfc785ba47821cdf69a80d8c36cd887c147ead2
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root ccaeb37f6ed32a587a38c9085c78d7e27ef48205755fafa9e6d1794a5917590b
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14539
Output MMR Size 11360
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14885
Commitment
205d0b1fd852f58d0732afe36d63daf40111d2cd1975be6a16c49aa683733135
Hash
b14bd7864ec37999aa5e4026ecdc1775f447a798181898d00fe58ae46afffb9f
Script
PUSH_PUBKEY daebcbeabb23d5ca4c7fb5466eb431b19fbe9bcc59741280c1fcf2b999c90b6c
DROP
PUSH_PUBKEY 2a17feb1d58d99e917bdfd5e0a88c0aec276d38d49e0d7bb0656af4a6fd1bf53
Sender offset public key
9e3c1d8cbaada3eb6c5060112f1c74f6defde874f626d3be8effe64b4cb7c141
Metadata signature
Ephemeral commitment
e8d420e0a052fb04278cd67bc87f67ea7f60b24157547846c8af7fd9cdc89155
Ephemeral pubkey
d255b933abe11be807c1cdc07f5553e57e50c9e57381e95605b9bf171c53446c
u_a
9996f2deb112f8ebd941dfa446f449dc69053e1fb941182c5f027c30e6775f07
u_x
23071804b048e1e44c6911f54a300e4420dcadaa686e93fe572aaf5928183c02
u_y
576e2c1315dea546be338b0c9da33e04c520667abee211063ec294a295532b01
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
e28a66bd0b7ba96d2fdd1f0342b0a284814feba691ad026a77364d85d199653a
Excess sig
Public nonce
5e6ba0b9b4b41b613c3ce39f774174645a47598453d20b2ab646b1073da9063e
Signature
66d51ad7d059b2d69987ce8fffe4955c88963e57328b7b7e694b2099f18dc70f
Hash
3aa201a9af56259ff210f487cbcfa94d4f5df364e8c5a541a553d8729174e860
Version
0