A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14572

< Block 14571 Block 14573 >


Header

Hash 95ca3474c7deda9534b4317e2e3edcd90674379562c1d258e345af72be90c047
Proof of Work SHA-3
Height 14572
Version 0
Timestamp 2024-07-10 01:09:54
Previous Hash 6c4b3d31074198b0b2765547b8a6c42100aca47900854dc91fc7bec1146a87db
Nonce 12069584811864334070
Output Merkle Root 11fff33a58b7e4162e087b062177cad5d454eca6bbcde7cc0e78ad21bca07e05
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root b4745a5c46dcfe180ad764aa1633e8491b92653c90a4c863e69461f6fba6d769
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14586
Output MMR Size 11407
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14932
Commitment
8ea559f560d6de13f2c5382ed4f59e076baffef7e61b4d46cf1bf822b7f40c2a
Hash
445692d380ecce74284e7a57b03b303fe24f8f5c2761a9a8817047d238729d53
Script
PUSH_PUBKEY f0a0aa954614216241c9c3fc699e267e057374304b290d63d4f1554bcf65db27
DROP
PUSH_PUBKEY 60d8896ec3fbc39477bb6d53ee774583de41b0f4b6d30f70cec85033102a7a51
Sender offset public key
2411f6065cd710f3e04c27232fcbc3fac0e93b472447e860167d1ec3aa365903
Metadata signature
Ephemeral commitment
daf7ed4ccf80445b8b27fdfbc8d3cdb7d6daf06ff4a285a5ce29dfa28bbd4657
Ephemeral pubkey
5e46e1dfbca75be260f2f5fea62f5d68ca9bd057203add85c0fda94d18941024
u_a
94729be0898e425d07c1d62f0a9c84348cfc41377b39eb715264b8ed992aa806
u_x
6cad0bd1ce4189affef8fbc992a0a98e661879c17751e0556f73a5e058a88602
u_y
e537420f3604d4efea0f06d0197d62f809e3fcffdee1247abe66c893418e470d
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
0486ed400bcb08ef29f85671b8975c68f4bd22c74f40590deabea402b19d9a5e
Excess sig
Public nonce
5edc05bc6414ec9dec38473f898d7080ddc47ec6a9fe4c6f3612b7db1a980e00
Signature
4df24ee029ec4fa11cd5131d01d1daf6a1cfab1dd47f57fd50d487f3edbc950a
Hash
e284fb130d40db75cb684d2d27ffa7d29377cff2772fb720a6029fd344a545a1
Version
0