A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14573

< Block 14572 Block 14574 >


Header

Hash 4edd1222588fd71cb9f8419a954b6b3dd1d9daf2bbcc980650006722560b9520
Proof of Work SHA-3
Height 14573
Version 0
Timestamp 2024-07-10 01:29:40
Previous Hash 95ca3474c7deda9534b4317e2e3edcd90674379562c1d258e345af72be90c047
Nonce 1961056835003386668
Output Merkle Root fe5138fe557949dae1980a79100530cfeadcef8ea0d53d18debcacff524914af
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 0d06f2d8d702409e50a5d095497031774b87fd51f4bac36a3c48e315c7d05ed1
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14587
Output MMR Size 11408
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14933
Commitment
6caf5f67854fad22408b147b0e787fb067e8da3d00ede5663995790554292d40
Hash
735bc58a8b9a71ab1ba7db6e2fbc958764fd237bd76647a810d29b9a5c306875
Script
PUSH_PUBKEY 6a96327067a0d669bc734e7a775abd1b8bb9fb782c463b9f96f2cb42504c8859
DROP
PUSH_PUBKEY e6a2464121fc490fa5b3a197547c5bf65b94f6a22a4f234b0dfaa0db697e1e2b
Sender offset public key
9e0b13dd09d1222f893e8b7f3619f7165f79dab17565548d8d520bde25631643
Metadata signature
Ephemeral commitment
c4ea6aa89184c47e91b9e36f00d4b170f930295abc4ae3af63ef397b602b1747
Ephemeral pubkey
10ddf9a4fe905c2a07f73c50a945cf125c2b3ab1b1183dba09197e5bf42b7339
u_a
53e98b6a982e7bbea34fa6f475d6e3d4f358e3cd8f7415b50ee6d0cdde2eb203
u_x
2341307d7a0e54c6f27a60aa25cbb13d09162b0e86424007f85b91a7f6ac0c03
u_y
6c2bfac94d147cb0519ab22a74ad9abc2e82fde65ff5ee9d07b28f8a3150ca0f
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
e264c68e1b9982cfc747c6cf20c87c86bb5ad39c7c9f5cd81d377accf0ebe25f
Excess sig
Public nonce
0e876d587a07e5cc86421c8f4252b5ee2d97f555b4d64b3e70916c84c02b891e
Signature
661ac09cfd3fe501cb9ed54f085e71a4da10ae54a529147e7a4c9d4179264d0e
Hash
72cfb4b955f717ca53f94291b3a9f92cfb6c727d1ab2910a47d6b44a20a5172b
Version
0