A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14577

< Block 14576 Block 14578 >


Header

Hash 66c5688667152c18dc41d1dfc355e9c08c9f71084f20e9e8e907f63486e74ad3
Proof of Work SHA-3
Height 14577
Version 0
Timestamp 2024-07-10 11:22:29
Previous Hash 7077949d4a4b59c4f3afdeca396aa8a956a6bdf18a2cdb54971adad616bbd377
Nonce 6272299581236516396
Output Merkle Root 632fa474165a4cdc30d045d411cd231eea06b335c034a683a365cab145960cc8
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 9115309a4ad8b711381d449da92502a61a366308d5b0759128de5e3e05157a18
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14591
Output MMR Size 11412
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14937
Commitment
d407658ea809fbccdb29aba98deddc73a2a5ec7cc245744d29b5ec8fd093c928
Hash
9fce9b956926db08d6bde9a541af2d0047588ad446ee7ed599e940e0b71dd458
Script
PUSH_PUBKEY d8ed6eb5f05757160d8f4d7562d44744241d67b60c2108fc644227ea9e1bb00d
DROP
PUSH_PUBKEY 882e8323f1340d95acd7b903e50d96535eb58ecab89991077a08954f70517a1f
Sender offset public key
746fa400f8a44dee490da1b26e29c834282fb1856e770b489061eab0f469340d
Metadata signature
Ephemeral commitment
6c692c3792bcc738e799b794e1dd3911bd60dd006de63b57c5507a0228260949
Ephemeral pubkey
c810c47ae94923374819ee03b5cc98e9545896d53c5fd745d42ebe45aa8d623f
u_a
3398770f4656745539ae1a8634407a3483bbbdc819da48729aa6b20f49e2f50f
u_x
251f14519f0840181928ff09d5ae1b93b616a4a175359db7576c9613ce17280a
u_y
d9825e2f49ca703e48aafdb2be4871e080c40100d43f9932ac1eb81714c1f00f
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
ba4d4c41d5d88b96bbdeb5bc7d638e88864dc6d5bc41f93139bdc7bade020875
Excess sig
Public nonce
6add3cc997e3eb6f37ae2abce00c5788c12f67a2e84959053bf518620db5ef1b
Signature
d81e5789350cd8c0e14f6846368097d5d5c31e095db79c3a6b1f095001aec906
Hash
8d937cfc3acc3427ccd23d591e45df9816cbf52b67033e147b160f18b9f073f4
Version
0