A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14578

< Block 14577 Block 14579 >


Header

Hash 0f5457906745340d1b67e890b933cbaac7261db5576286621edd58cc4614a0a6
Proof of Work SHA-3
Height 14578
Version 0
Timestamp 2024-07-10 11:31:27
Previous Hash 66c5688667152c18dc41d1dfc355e9c08c9f71084f20e9e8e907f63486e74ad3
Nonce 3744857725361435034
Output Merkle Root 26f4947ce0be2b53960d6a9f10dd9076835a81bf6d85cb6cd188e8301b7ed652
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root dd71025805d69fc6a1c20f292b71cd2b4b8e245dbeb18f1e46e378c26a1190a1
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14592
Output MMR Size 11413
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14938
Commitment
c404694baedf8d8e89718430df5e1a78a2b74a72ec1e5dc6f4b85211bd84ee2e
Hash
cd86e9d98546b1a6c7749cc48756cb3ca47954a3012de18fa798c9869bca18a0
Script
PUSH_PUBKEY b8dee6d3dc7c329388f7c195dba14c0652828b53c61eff060a77b8ff2ba7566a
DROP
PUSH_PUBKEY 620a0d872d39d04c200429ecb286f1e1a6fc834fdba9ec6534b788931cbbf40e
Sender offset public key
62abf0df1a58cbbed8e2653b317b1b37186cf7774993065c45c17dd7fed98222
Metadata signature
Ephemeral commitment
128d0da89842895b97acff736146a2b6f70c8c26416b6333d86efb2a704b444c
Ephemeral pubkey
34473a38f9afcc7a9361d7a45d5d086060866a99dcf576501aa03c0de8637f02
u_a
7afaa7b1809b665fba7e22e30891b166deec2bd736151e95e0a411398ca22408
u_x
c3e952982f009a2bcc941445d7ce0d276000a0a26592adaeb2656416da747d0a
u_y
70e32071f06a20283363554f422b7bb25a41397b397417a03bb19b6dd1a2980c
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
e2e21a3351bb1b9d6499346ffdfae1872eea9b3ca5deb3ed06719993d9b4862e
Excess sig
Public nonce
889d3d7668d22ba028f4650b21ad1a35fa59e23529f558d354ecc265d00b7a1b
Signature
7f78e3637c74a376aa8aaa782dc1e089175bbc86f029e61bb31ee2b65faff306
Hash
5e1ac1486b6443d634e8488b594d65f8e4836fa7876e9d5564229fa5feaee380
Version
0