A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 14579

< Block 14578 Block 14580 >


Header

Hash 46a9f46ddf33e9d97380d5fe855fc373856be3291b5f78207dcb5c503dda900c
Proof of Work SHA-3
Height 14579
Version 0
Timestamp 2024-07-10 13:52:25
Previous Hash 0f5457906745340d1b67e890b933cbaac7261db5576286621edd58cc4614a0a6
Nonce 14248140345049811616
Output Merkle Root 5eed7592b903f686ffe9f3d153a5cf11c098e3e78e2f32cd673c9eae81e54a59
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 25e95890782bc8513b48763da7d377d242687ca1c6414da6e9317720ec677ac7
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 14593
Output MMR Size 11414
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
14939
Commitment
0e913d79a2f9141eeccfa2ca9703c076382a359e0a4c6815b7cb362c52462f3d
Hash
56a1a304b1c97ee178eecbdcb761576ad7e3240dfbdc2ec2c7167553573797d2
Script
PUSH_PUBKEY 707ae181827e0dae3aa9136d7f86a7bfb6478753c45b8020fb2c459013e4fb31
DROP
PUSH_PUBKEY da1cb99caad71ddd18a4db82b60fcdc8c7cdb917c79f46d1ce0f64e70724032d
Sender offset public key
92f783c865b2259c6a3fd401436a258f8f0778b1afa4347e4fe12a5a6b73a363
Metadata signature
Ephemeral commitment
8a140d669260b71cd52196d4427ca15e8643adf6b7ff822fd524440545550039
Ephemeral pubkey
d855180eb9ce89691c879efe0cfd065d066ccc47b9484cfb3d8c3b982cc0a371
u_a
5224ea4c3247a36cb392846e6ef54aa2d1c60836f3db72d753ff1a860ed91909
u_x
c9d2243e831125fbd27f21f3ce7144f9180843e6ee9ff9a48f65147058c35605
u_y
c4cb4f40e1300d2a291fa3efa8185876afa3891079b1d3fb9223d23633245504
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
720ea62e2bc3e06645d92684657bc60b7e73f5a369d2d4b3f3a9c5d27efc7a35
Excess sig
Public nonce
ee3288c22a626323b6e3f74ff935e0778eefc564f4e5e9a5313e3558d067220e
Signature
8ff0daf0aff44dc4b111079c6b84a21fb917adffb68f1362ad521c7967049d09
Hash
82cbaee42bc021388d078bd97543e4b5eb5b5f400dc97ba8e5b7d85659afd3a1
Version
0