A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16565

< Block 16564 Block 16566 >


Header

Hash 952d29d95c0b979dc44714d119ff4d6ef57f4daa98fccc22258fe5f2e3cc0927
Proof of Work Monero
Height 16565
Version 0
Timestamp 2023-12-02 22:00:41
Previous Hash 1f91c88e9eb5ac6b1ec9ac485bfe8e5c9b9a4ba5ccc40cb71f2179eb7de2dbbd
Nonce 0
Output Merkle Root 7af38979eb8704621728a2f6746b1048c09bcddf8b89e88f8af6121e915500ea
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root f1ac7f5c20259d6ffd891eb433a504c450e90f6edfd136a6a90ee66a4eadd6ae
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16891
Output MMR Size 10077
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16925
Commitment
b87fb64f7203d57ea9e60fc2fa22dc098bbfcbf2c11f4688610a604998949a51
Hash
f9baccaed5826be59dd2335b916f371781adc407e88ee7543d9a866a8e9c06df
Script
NOP
Sender offset public key
66d94cbf1cb3986303826cc8a6a53b758664f81a78ad5713caca842bc0015f5d
Metadata signature
Ephemeral commitment
72e9ea87e8146ef22d5a7290f11c9a771d9645ab38586138f954ee4073396179
Ephemeral pubkey
626ad7727da53235a625bddd3e1576057711cc48e9765af83cc41a712aeddf37
u_a
7f4ea25d7ce70ac0ba670b3568f8fcb277958ffd8832567f7e60d68ca2c21d0f
u_x
a7cb60bc302adbe58b51fc85f3e7d0fd13b60cb528abd0f9e83131369a078b0a
u_y
9d3e3199b5345a040040f026787a7dff62754f45f6b062f43238de968c480a06
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
e6f81c303bb654bfb8fc3585367dd899a59670fd3b266b0e8ee7a9874c3f3826
Excess sig
Public nonce
ce75ae5572615073bc62ec03b84ee65074d5ae0dbc4314a2c9fa5adf7ad1610d
Signature
b28338c7e4bc1761561aa59c3ebe3662d93bbb55cb8768785b778f418178360f
Hash
3fe2b470fdafaa909868131cd7f6aad7210d9c6ecb4237175090c325b547b6e7
Version
0