A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16566

< Block 16565 Block 16567 >


Header

Hash 65f39d33275470f606f6754c17e2e37484d2153af0d46818d99d05eb40308cf1
Proof of Work SHA-3
Height 16566
Version 0
Timestamp 2023-12-02 22:03:22
Previous Hash 952d29d95c0b979dc44714d119ff4d6ef57f4daa98fccc22258fe5f2e3cc0927
Nonce 1948724210769104933
Output Merkle Root 04d261d530d59ff3159c0b9f8a3780b25e866deeb29aedb27862cab04bd73997
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root c32fb84830e8a513146e0b8ba9b8b2a4f2f1918d11c0151ac05601b002096a34
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16892
Output MMR Size 10078
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16926
Commitment
c2c48738190a4ce7a3f4bc204971168f99ca53767cd620db07a567642211702b
Hash
7b1190c1dce9f8c7b1930c6c8070a9c6fed8c1b9f795ceb12ddc63595e2d3c2d
Script
NOP
Sender offset public key
58c45f3d49dbea6775e1f0166aab957e59f5204c3c889016ab289bd066418e3a
Metadata signature
Ephemeral commitment
cc13340d9e12bfabcf7574ae2de580aee02e554064ec8b9f1a5fa4e0124b3c6c
Ephemeral pubkey
685a0aa99fb55248dd307437cd4d17ef1feb2f348addd057b0b553580b6f616f
u_a
d2f0ae3942c4ce7b488303ee381b89b6865337d72a3c1c70c67e64b298ce3c0e
u_x
ed9422b2f8b5593b388a034f27fa92734537a4778e78c06b2f1410fd789b8409
u_y
81b432e4e69bfc4346d1aff056642feedf18e7475c92d259e03a9719b214410b
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
dc82a9cffa5e40b1ffb891e0ed9fca33787bb0770f8eb7816a331fcbf1cf4a51
Excess sig
Public nonce
c602099dc82d8d61cf04fa4f211b6578ab81e1076c49d52e75c5d5ca5b45c21f
Signature
460953842f608e96ce074ca7f062a4f42a3705396b29e50965c8cd0bbc4d510a
Hash
6a5dcd82e4587b3eec9ca4c78a6a077e5069fe20462d738e1f1441824b285e6b
Version
0