A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16567

< Block 16566 Block 16568 >


Header

Hash 1bfb39a29a094d87d4b4c20c2c1f716ac1413255cc84b063f3965c2e185fb1f5
Proof of Work Monero
Height 16567
Version 0
Timestamp 2023-12-02 22:08:09
Previous Hash 65f39d33275470f606f6754c17e2e37484d2153af0d46818d99d05eb40308cf1
Nonce 0
Output Merkle Root ccd55a2a58b066e963b5e3cc4d38f4f563762deb3e883504a36840b2853afaf6
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root c30d9ec0f7c619f8885163b1338c83d5f4496e67830437028ec7c2cd1f5009b8
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16893
Output MMR Size 10079
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16927
Commitment
aa536e2d57c6dcd1ccdb6665ea15e80083383d1ab7f8d8d2a4d1821605ed8433
Hash
dbcbce766a5efb548568a5db893325e2d68cfacc18794c51a59077241738f417
Script
NOP
Sender offset public key
6e87a29aba4e14610b9a1b72c5972c113d8e16ad3f0348634244e07102fec672
Metadata signature
Ephemeral commitment
5429896f67f370d21fb95239adf6bea1097219136e20cc2af9cebc73ed9ffe02
Ephemeral pubkey
d6cc64e4b89744dbb22ecedf2facf4bd75ef906dd2376c25bac62f3c22ddbf4b
u_a
3f7b8abed58da836918532c9963303e866284c9a88c5593927d1bb86e948740e
u_x
89f7466e103bc93dc2d47565be22d3c28325dc4f65ad50692dd54c76cc52cc04
u_y
4e698b72e61f3583069eed604afa031b1b1fe2e5a0cd70e086e787f8f840700d
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
0cb89716f8a2bccae98c80042a9fdda587530cb4b9a056231ae56de9dfad6a6b
Excess sig
Public nonce
b4015c86bf72fa372c15b35a4e5d003882f7d9ad8ffb56e628a927f12a087672
Signature
9a202cf9183974b9db3a2093a331a62fb32875a0ad783d31b71bc42a9a354101
Hash
58ac694ae6637c59f5dcda14c13254db489648c1f28e82c50d78f1578a2fe7fd
Version
0