A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16583

< Block 16582 Block 16584 >


Header

Hash 06d341d7a3284112c29aead7c7d03546e8729dbf2b30de8edb5b497eec489120
Proof of Work SHA-3
Height 16583
Version 0
Timestamp 2023-12-02 22:39:24
Previous Hash 6715e7db52c9c13e5f0ee8cfcc3700d4d643e8d26101033e2a0ccc92bf64070b
Nonce 6360429439994390847
Output Merkle Root c2e5990753091172d083abad03e7ef66218b46acc8a74157b1785f7c8a8c12a4
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root a006b991d80ad1d2d37bbff76fcecbfb07a5cd3cd2cb2b15908a8dc4d9a97e90
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16909
Output MMR Size 10095
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16943
Commitment
4e747f353f2c59b80eaa7abeef62291d23ae29b06eab3754bebf99e226fb154a
Hash
8c827e8fd4dbb3827fee101a606cbab08cb5b33a420aacd54de9c6f6e0a36dd3
Script
NOP
Sender offset public key
b61214e3b156d48ad1d9fc88066f7ea2666ee183b00b4857c9d16f05c4141957
Metadata signature
Ephemeral commitment
60a95b659c16e39c443a5a274b4e064b1daae940dec0cf0a8d4b695529453155
Ephemeral pubkey
2ca90bcade5c9d754e503ed6511791bb7928847be6998c576671f6d0d95af067
u_a
cf4409000cedde1d243bd33de77df45e442811e47ad16394ddde6ec0c6e1c30a
u_x
2ea267c71207cbf0418fe4be23b67df0e634a6ba50653674b1e2e1be9d78100e
u_y
f35a27e7e372fbaa99f30de590c01fbbf7f5071c9afe5eff42e5dcccb5a3fe0b
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
0afa23143299fbc1d884e7d9a9a4c99fb1d9a5be4bdc62872ae5892eeded5a3a
Excess sig
Public nonce
cc7a1926995ec02d3765e3be03015427876d5ae878e7c6e3d240b10e44029a10
Signature
6fd55b6b179ad9d08e7b5065f200cb655f31ba394a7472a2dc7f464574255008
Hash
3e57e1ff83c032a84ebe3d4d1a3864ff8aeac5ac716cde518316b5f88f4565b8
Version
0