A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16584

< Block 16583 Block 16585 >


Header

Hash 87c01db99e1f544e5a0636902b567cf7243d5a856818bcaa43fb8ec22a48b83f
Proof of Work Monero
Height 16584
Version 0
Timestamp 2023-12-02 22:39:39
Previous Hash 06d341d7a3284112c29aead7c7d03546e8729dbf2b30de8edb5b497eec489120
Nonce 0
Output Merkle Root eef4185c29e3721f8089ae2a44d048554cfe86b0bfa0dd8b0c40fb3d11a2da71
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root c4598ab4399341d7b0b828bd4af63572415292886978575fa1b43be537fc238b
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16910
Output MMR Size 10096
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16944
Commitment
a0d0d2ce867d7969759e64e0310084375c09728517f228a0a44eb78108f56d3b
Hash
4155fcc651a7dc033bb44a80f21ac9380e1e00df114a06d1ef85a7db8f385b4c
Script
NOP
Sender offset public key
5ef4bd089495432feee54aaf097f2f9fc39698ba117e7b1f15a5859a5f77d754
Metadata signature
Ephemeral commitment
b8af30664a0a0e44162e647fda1fd244341c5a672248a77baf71dac8f3fab400
Ephemeral pubkey
8c9ffa6c8b050e5137ab4701557346a36a23659d634489d1842643d8fb496151
u_a
b5ebd7611816cfd3071f6ae786eeac4d1c501b82574a91e485dff5c20d539c06
u_x
15cde1a39d27b1283c01978f0335db9f00142ee30438515fc85f29d96c4acb0f
u_y
dca81e951fd93725be5cccb819e6b4a93ecb5afa98c3265045e5ba4f8f632608
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
785544e0f5ae5e30c4270bdeff93089b04ba7d218b62289823b02059be19b441
Excess sig
Public nonce
40360b47b0973ffa240f0be5195e3b8915e5435a1081aa18ca57b7f1ea9e282c
Signature
0087bcfe355b2891b8635fbd37a9582a091324e8c0af263c337e0b198d839603
Hash
de9e4b56eaacb0308cb574209769df7b415405270f563f32529cec961a456ecf
Version
0