A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16585

< Block 16584 Block 16586 >


Header

Hash 812990a95ab19b66f62fab2d86330924de0a695774f7f927be827e5fd2281122
Proof of Work Monero
Height 16585
Version 0
Timestamp 2023-12-02 22:40:24
Previous Hash 87c01db99e1f544e5a0636902b567cf7243d5a856818bcaa43fb8ec22a48b83f
Nonce 0
Output Merkle Root 14819c43193c1527741126ffd2d7e7706af561f27c324d638f1b4ab300f78679
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root f1ce2c61301b0b378808effef7cdb9b280e27fc856c536557e7240094c193aed
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16911
Output MMR Size 10097
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16945
Commitment
dcfe7ea29baf306fc7a09841ca8cd894c752bf2d4978ef551105f35034b59132
Hash
1af995b18e8ff26bd7da526b5507e2b6b7832e923860ee26fb162181ed16ae7c
Script
NOP
Sender offset public key
70555c22b39ffc010e3e3ae000e8d14fdba2b983a4900eeebfb4b38f426f2f53
Metadata signature
Ephemeral commitment
5212d37dda1d7669758f05699ac6215bacf94370b10c5d8db8f09035efe4bb3b
Ephemeral pubkey
2cabd92b1b6e7c3d8114c63bd0f407f7ec166b34cf18250b84889e261eba055c
u_a
9e2700d27a6e78da8d774124fcce4596989de954460a823acf20482613b07d04
u_x
764df76712def3bf03944d9fc56c85d7b2e214e1f3181c79c1ba26112c5ff500
u_y
e7ff1ff4acde3276cd6a16952078c28f48e44e717d28bb9a481df3c65190b80b
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
9c8c97e87a048515521b339a2fe743107c1a5a8a05db987be605823f8e192264
Excess sig
Public nonce
aa76777c7c7fad48fff64231dbd9876dd3758b77179358e7fa6065a428cb6073
Signature
3a1dbc7a91d5a839026ebc8c4d249096001b32a90799a324d3fd8de54631ef0a
Hash
13847d2069f6057b443f1f9d1bbdca405f4b4e058c60dc0e40bd535a0769e806
Version
0