A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16623

< Block 16622 Block 16624 >


Header

Hash 0174d6e88d2dddbde70030c973a53d7e4d163e6759a90285c4755d47ea670a03
Proof of Work SHA-3
Height 16623
Version 0
Timestamp 2023-12-02 23:57:21
Previous Hash 19465aa1d68e83aa336b6ef7112f82dd2027be5d1f7502661799900cd2f23e9d
Nonce 16605462892808042710
Output Merkle Root d7d1810e1ad0d1c1f63ea6105d8e777b813d8b167d25d991c2fe2eeba790c22d
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 1d2a45d7403cea2e2061a844dc5cb79068544919da1b216370128aaab6287b51
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16949
Output MMR Size 10135
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16983
Commitment
0e5813f2d37e2c9680de47b09e383cb4fd66f440c421dff7ca6b98ffc5bed437
Hash
98082bbc5e8b112dd660ec3cb66c93d41cafe2f072ea16ac25ae16bb3acde721
Script
NOP
Sender offset public key
3812cb94283835d1620d529ad74db5ade2116f6bd0f4a53c0a5355cfb6647a0c
Metadata signature
Ephemeral commitment
7cf34972067678a0a9de990231c8bff5637e3c02fa5a37a908732f31ae906449
Ephemeral pubkey
30c185fe1eaf71c5e145f8a9de3825aa6719fa3a0bb24e32ed581124b4085930
u_a
9f0fc854806589d7c3806a5b4ba73af73ed01a4819b2e9c7cfc6aa9715d9e80d
u_x
cd15064d12a7be68de3ba0c4534fbcde5eea0991f06eb7ab94515ebea8d09e06
u_y
ead17f72afe08f6e071f61871a1d547f54ef34fc9f4412d4674eb6961e84e605
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
dc710262473aae4265bb54e7dc7490669e43ce8a0690b33c94e47769941ba800
Excess sig
Public nonce
76eaa73edf3879a45a92fbc6b00b261a8a914ff76ff7f5342dbe9f6955b34810
Signature
9de1decc641d1a6fccec56438100ffd7d630f99192a60a67d009458ddabeea03
Hash
f5a0564b2c6709bcb40dc7f6d9303b3368c7004d51f713da5071bf4b4149fb4c
Version
0