A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16624

< Block 16623 Block 16625 >


Header

Hash e498de6029f2234821604a5472edb5c2d551f328a19edea614d001cfd97a288c
Proof of Work Monero
Height 16624
Version 0
Timestamp 2023-12-02 23:59:10
Previous Hash 0174d6e88d2dddbde70030c973a53d7e4d163e6759a90285c4755d47ea670a03
Nonce 0
Output Merkle Root 86c991f8e13db7159d6c6fbe3ef1effd1f93340a11771bdeb61de1cf056de6e6
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 23f42e2b5466ab08cb4709853547e8891b06bdc5c0355d637099c5c78efdb1e3
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16950
Output MMR Size 10136
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16984
Commitment
60a4b09c45e48dc02769c60c4f703e841ae19f42495935585d5b42484b0c0465
Hash
9a01d73f465721d3f9c2afe4c3800dfae1f109192c7cf609f2cf29cc40255daf
Script
NOP
Sender offset public key
629a05465cfec35b0270bbd020103d0de2c5c9952d6b81006d8df4ddee9c3446
Metadata signature
Ephemeral commitment
662d739a4f7d104e12a0f83897198f958f6181ff8e228662b292de735300d15e
Ephemeral pubkey
ca9cd1ad55a901ceb970ce593011bac42c7fbf3543b0e3b488e003f7fe13a143
u_a
578f0acd4abdd084a1a4d49858ca702ca24513301ac4c4f00fbbf0a6ec700e0b
u_x
b03ff01440431692a425df8f050b4998f7861c59f6e672533e8b159f12ce5207
u_y
b36012110f6b2a2df0cfaa1ea269fe6929e1a99ca9b9ddc2dad32e688538f405
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
bc0f57e8b1d2c71edcba2967a278a742db6a6576b442b688be9e87d8cc95c262
Excess sig
Public nonce
30df77e8406efd05bb6172baea3fd4109f9b6721dcefaa8e13fab8aee6e3e46d
Signature
af6a1fd6b4ed14af431f9afdff4baded20c34ad77834949d3be2616280a1d803
Hash
36fd03ec00b6fdded87fa03d2ca695d2a0173be8868cf990efbcbf752c724861
Version
0