A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16625

< Block 16624 Block 16626 >


Header

Hash 4467d6dfdde619c76e146b8233cd15535a460639e5d2e2414becc4bb4cb5218b
Proof of Work Monero
Height 16625
Version 0
Timestamp 2023-12-03 00:01:24
Previous Hash e498de6029f2234821604a5472edb5c2d551f328a19edea614d001cfd97a288c
Nonce 0
Output Merkle Root 5e7f3db5ac9f8c1978a2d3a96ca6cce905df212472621b2e4927b29641b6e06d
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root b9943ddad60c704a4ffe6ccb579fdbe154b1f766c26992cc6be8e817730c36a4
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16951
Output MMR Size 10137
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16985
Commitment
aa6015820ee780fc79b2b7b10bd21df4fdaf785538538d09445dad909e396856
Hash
7c1422b70ebbd634e464a6c3f228a54389af9c49d7499bb8efa4e5684701cd71
Script
NOP
Sender offset public key
b862ecd1e02af23fb1df9d6f520c03f15797d02979ef33c3b8fb985daae43c0b
Metadata signature
Ephemeral commitment
6e216d4cdf3b451389ebdac4fcf62423167440d31b03020fb7b1685eb763f40b
Ephemeral pubkey
104a3f8778e4963b339ae1ddab8006cc12d8d6ea9c4d6d77f0f94cd4f1fbc610
u_a
65d4176b980b74d0b78ec4e1f67306d81f6d73c0d91956afff941700d089c70c
u_x
98de639646182ed9cc4eaf521c044c6069c3665280042757df8aa66b74270d0c
u_y
58d5894c7123ff4c1edb56880e08a0dfa6bb782716ac190aa0fca73572a9f709
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
d633d7187796e4c9d82f7dbcdb4f1abc7e75d6962159f38dc9c1655ac0b7a215
Excess sig
Public nonce
a899d3f063805f60fd5eed22c3cdd18b64e5f1c34da20af8b816fbdf884a2f49
Signature
666e702a9d9916795ab2aa7ed956e638e63f2ccefac32f789026907f2b57de0e
Hash
c6a15548046d8efb5ea106edebe6d26db4fb39125c698f35b4bc21a26533a8ff
Version
0