A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16638

< Block 16637 Block 16639 >


Header

Hash 56cf0556f5c8b0611ee9b631aa166aac90c7256c1b3423ad85f7359b2b209200
Proof of Work SHA-3
Height 16638
Version 0
Timestamp 2023-12-03 00:31:09
Previous Hash 2013c15430d1c7aedd6ea6a68dbffba1c99f7ff5f7c4d38db9a7538ba832a996
Nonce 8371763840812199445
Output Merkle Root 3cf80a8f3d2afa1e40417f4f501b683146a9875a39630ab38e66d3f6f1deb73e
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 02744cbc9b2384734dd8b2c785c523e4e0e97adb0c36ccc24599580564f84997
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16964
Output MMR Size 10150
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16998
Commitment
74fa3e081d65107bcd50f7586abbf7578b4b8b90e243610eded0edac452b3a5e
Hash
ed1f88e368ac50b1a4af3b623561d01423bf61f5e5f48832d650320ed596e49e
Script
NOP
Sender offset public key
1c9729c58f99d9f3c74ad9acdb81e5bfb9fd3dabaf34901210dc2d64aa1e380b
Metadata signature
Ephemeral commitment
c29fe5c4cc492d6ba29ae4cca8f4978afaca653d952ec5bc415f2547741a3623
Ephemeral pubkey
98a5e1de76d271db66931584dbda00a4d1b31cfefedc8b7a6b2eacaf42b8f144
u_a
bd7a370ac14676a8d029eee18eddf33f3038d5c864d7eeff6d1a7d818c56d80d
u_x
d7e33eb0b95ac5bec42941586729f922f243b98e2feb80a38fe6957373233f0c
u_y
934c6371c3fc9400c882a05b57d3586bcd047399220d107c9cb70652dd73e600
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
7626c15f72e01f69bfbf5311e670bd4e86f461af9dd7eaea4f12ed4cab3b8e2a
Excess sig
Public nonce
707f228c1404bf8fed7ab5805757f8b9962af1522cd64187bd32675f80da9d78
Signature
43bc1f894ea7d2a641554b7eed742c1bace13adad7de4001b917d1ed646e660e
Hash
01e16177e12f6ab4cbd715c55586991c2abfd5c02d0b67f0fc55bc72740e135d
Version
0